Výsledky dotazníka 2016 – Vyjadrenie prezídia

Výsledky dotazníka 2016 – Vyjadrenie prezídia

Prednedávnom mali členovia možnosť vyjadriť sa k fungovaniu SBA. Jeho výsledky sme zverejnili a prisľúbili vyjadrenie, ktoré nájdete nižšie.

Výsledky dotazníka neprekvapili. Potvrdili, čo bolo vidieť už dlhšiu dobu. Dalo by sa povedať, že stav je vážny a za hlavnú príčinu môžeme označiť pasivitu.
Ľudia sa prirodzene spájajú do klubov, spolkov alebo združení. Dôvod je jednoduchý – využívajú skutočnosť, že spolu dokážu robiť aktivity efektívnejšie alebo vo väčšom množstve. Jednoducho povedané, prináša im to viac ovocia. Zlá atmosféra alebo využívanie výhod bez poskytnutia protihodnoty prispieva k postupnému zániku združenia. Ľudia začnú odchádzať buď preto, že nedostávajú protihodnotu alebo preto, že už nevládzu ťahať so sebou aj ten zvyšok.

Netreba sa veľa zamýšľať, aby bolo jasné, že SBA má čo ľuďom dať a má ich kam posunúť. Je teda zbytočné zaoberať sa Hamletovou otázkou. Aktuálny je pre nás rovnako slávny výrok Johna F. Kennedyho: „Nepýtajte sa, čo krajina urobila pre vás, ale čo vy môžete urobiť pre svoju krajinu.“ V zmysle tohoto citátu sa poďme pozrieť na jednotlivé dotazníkové otázky.

0. Účasť
Polovica z nás členov nereagovala na dotazník k dnešnému dňu (11. december 2016). Je samozrejme možné, že časť nemá pravidelný prístup na Internet, prípadne emailová adresa nie je už aktuálna. Do dotazníka prispeli aj dvaja nečlenovia, ktorí nie sú započítaní do oficálnej štatistiky.

1. Koľko rokov sa venujete bonsajistike
Na prvý pohľad veľmi dobrá štatistika – veľa členov berie bonsajistiku vážne. Na druhej strane to znamená, že nevieme pritiahnuť nových ľudí alebo sa začiatočníci ešte „necítia hodní“ členstva. Jedným z dôvodov existencie SBA je šírenie bonsajistiky. To sa nedá inak ako odovzdávaním vedomostí od skúsenejších k tým menej skúseným.

2. Aký je hlavný dôvod, prečo ste sa stali členom SBA?
Na túto otázku sú najrôznorodejšie odpovede. Polovica z nás chce byť primárne súčasťou väčšieho celku. Tretina sa chce zapájať do aktivít a desatina chce primárne vystavovať na Národnej výstave. Každý máme svoje dôvody. Netreba pritom však zabúdať, že koľko som vzal, toľko treba vložiť späť 🙂

3. Akú úlohu má prezídium vo vzťahu k členom
Presne polovica členov zastáva názor, že vybraná časť členov, nazývaná prezídium, má realizovať ich nápady. Takýto prístup nie je správny. Ak aj odhliadneme od toho, že je to veľmi pohodlný prístup, pretože je pre zadávateľa časovo nenáročný a bez zodpovednosti, tak nie je v silách prezídia všetko stíhať z dôvodu nedostatku voľného času. Môžeme sa vrátiť späť k úvodu a bude jasné, kam to potom celé vedie. Viacerí z nás si veľmi dobre pamätajú na voľbu prezidenta v roku 2010. Málokto je ochotný zobrať si na plecia zodpovednosť na celé 4 roky a obetovať čas s rodinou či priateľmi.
Na druhej strane, byť členom prezídia je práve o zodpovednosti a schopnosti organizovať ľudí alebo akcie. Treba nájsť rovnováhu – tak ako prezídium nemá pasívne čakať na nápady od členov, tak nemajú členovia čakať, že všetko spraví za nich prezídium. Aby sme nedosiahli stav z Hlavy XXII.

4. Prezídium má byť zložené primárne z?
Otázka je čisto o budúcom smerovaní, čo by sme chceli do búdúcna. Niektoré možnosti sa významovo prekrývajú. Je veľmi dobré, že viac ako dve tretiny z nás chcú za svojich reprezentantov ľudí s chuťou pracovať. Dôležité je mať jasno v tom, čo očakávame a otvorene diskutovať o tom, čo bolo prezídiom vykonané a čo sa presunie na plecia ďalšiemu.

5. Pri ktorých príležitostiach má prezident reprezentovať SBA?
Za touto otázkou je pár nemilých príbehov, kde by každá strana mala čo povedať. Stalo sa, čo sa stalo, poďme veci zlepšiť. Zhodli sme sa, že reprezentovať treba. Ako prezídium sa budeme proaktívne snažiť reprezentovať a v rámci zlepšenia informovanosti budeme jasne komunikovať, kto z prezídia bude zastupovať SBA na ktorej akcii. Dúfame, že sa tak vytvorí pekný zvyk aktívneho a oficiálneho prizývania nielen SBA, ale aj zaujímavých hostí.

6. Máte prehľad príjmoch o výdajoch SBA?
Až tri štvrtiny z nás nemá prehľad o financovaní SBA. Samozrejme, otázka je položená veľmi jednoducho a znie nevinne. Opak je však pravdou. Za každou požiadavkou spraviť akciu, workshop, výstavu, vylepšiť postup, prispieť na niečo, zabezpečiť sa skrýva potenciálny náklad. Aktuálne fungujeme na každoročne vyrovnanom rozpočte – čo získame z členského a dvoch percent z daní na ďalší rok použíjeme na fungovanie asociácie. Prezídium musí mať pri rozhodovaní na mysli aj tento faktor.
Financovanie je každoročne zverejňované na stránke SBA a je aj súčasťou prospektov na galavečere na Národnej výstave.

7. Myslíte si, že nadišiel čas na spoločné výstavy s okolitými krajinami?
Veľmi malá časť členov výstavy priamo odmietla, tretina sa nevie vyjadriť a viac ako polovica by uvítala spoločnú výstavu. V nadväznosti na predchádzajúce otázky treba pripomenúť, že výstavy sú nákladová položka a organizačne náročná aktivita. Sme radi, že sa každoročne nájde bez väčších problémov klub ochotný ju zorganizovať. Okrem toho výstavy typu Triennale sú založené na dobrých vzťahoch. Realistický pohľad je, že momentálne na to nemáme kapacity, no veľmi radi sa necháme presvedčiť, že to tak nie je.

8. Myslíte si, že chýba jarná alebo jesenná výstava na spôsob Noelanders Trophy?
Dvojtretinové áno bolo neočakávané. Rozum káže predchádzajúcu otázku spojiť s touto a rovno nám je ľúto, že sme možnosť „áno“ nerozdelili na „áno a vystavoval by som“ a „áno a prišiel by som sa pozrieť“.

9. Myslíte si, že výber ocenených stromov na Národnej výstave je transparentný?
Odpovede na túto otázku nás sklamali asi najviac. Veľmi dlho sme špekulovali, ako by sa dal celý proces spraviť transparetný natoľko, aby boli všetci spokojní a konečne zmizli zákulisné rečí o účelovosti. Zdá sa, že je to nemožné. Vždy sa nájde niekto, kto bude mať iný pohľad na výber ocenení. Sme otvorení akýmkoľvek nápadom a túto tému otvoríme aj na najbližšej Národnej výstave. Zatiaľ ako prezídium dávame do pozornosti aktuálny postup oceňovania stromov:
https://bonsai-sba.sk/organizacia/stanovy/

10. Kto by mal hodnotiť stromy na Národnej výstave?
Otázka na rovnakú tému ako tá predchádzajúca. Ani samotní členovia nemajú jednoznačne jasno v tom, kto by mal stromy posudzovať. Vypracujeme návrh výberu členov poroty a budeme o ňom diskutovať na najbližšej Národnej výstave

11. Informuje SBA dostatočne o bonsajových aktivitách?
Viac ako polovica členov považuje aktuálne formy informovania za postačujúce. Tretina členov by preferovala newsletter. Technicky rovnakú funkcionalitu poskytuje už aj naše RSS:
https://bonsai-sba.sk/navigacia/rss-2/
Rozumieme, že newsletter je používateľsky príjemnejší a psychologicky je to bližší kontakt s SBA. Aktívne preto hľadáme člena, ktorý by bol ochotný raz za mesiac pripraviť newsletter v požadovanej kvalite.

12. Postrehli ste niektoré zo zlepšení fungovania SBA?
Z výsledku vyplýva, že najviac členovia vnímajú zlepšenie informovania.

13. a 14. Čo by ste zlepšili
Jednotlivé body sme komunikovali s členmi individuálne. Kedykoľvek budete mať pocit, že niečo nefunguje ako má alebo je „zvláštne“, neváhajte sa opýtať. Možno nie ste sami, možno nám niečo nenapadlo, možno máte viac možností a viete tak prispieť k lepšiemu fungovaniu SBA.

Ak ste sa prelúskali až sem, veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Tým, ktorí dotazník vyplnili ďakujeme ešte raz za ich čas a ochotu.

S pozdravom
Prezídium SBA

Výsledky dotazníka 2016 – Vyjadrenie prezídia

Výsledky dotazníka 2016

Tento rok sme rozposlali dotazník, ktorý nám má pomôcť určiť priority SBA. Do emailovej schránky ho dostalo 77 členom z celkového počtu 88 (na zvyšných nemáme emailový kontakt). Doteraz sa zapojilo 32 členov. Dotazník je stále možné vyplniť, no údaje už zbierame osobitne ako pohľad nečlenov, tzn. tento článok už nebude aktualizovaný.

Výsledky nás vo viacerých bodoch uistili, že vieme, čo členovia očakávajú, no takisto aj prekvapili. Stanovisko prezídia bude na web stránke zverejnené už čoskoro.

dotaznik2016-ucast-clenov

1. Koľko rokov sa venujete bonsajistike?

dotaznik2016-kolko-rokov

2. Aký je hlavný dôvod prečo ste sa stali členom SBA?

dotaznik2016-hlavny-dovod

Ostatné:

 • chcem aby bolo viac financii na aktivity
 • finančný/členský príspevok na fungovanie SBA, neočakávam výhody

3. Akú úlohu má prezídium vo vzťahu k návrhom členov?

dotaznik2016-uloha-prezidia

Ostatné:

 • rozširovať členskú základňu, urobiť SBA atraktívnou organizáciou, do ktorej chcú noví členovia vstúpiť, zamerať sa aj na amatérov, mladých, otvoriť sa viac verejnosti, vyvarovať sa sporom (verejné hádky na fórach a fb)
 • Návrhy členov SBA vypočuť,prípadne aj zaevidovať v nejakom zázname,avšak realizácia samého návrhu by mala byť na základe vhodnosti alebo užitočnosti daného návrhu.Samozrejme ak niekto z členov niečo vymyslí a požaduje návrh realizovať, mal by sa tiež na takejto realizácii podieľať .

4. Prezídium má byť zložené primárne

dotaznik2016-zlozenie-prezidia

Ostatné:

 • z všetky tri odpovede
 • podľa mňa by to mali byť ľudia z oboch prvých skupín/ aj známi a ocenení ale aj obyčajní ktorí nemajú výsledky ale majú chuť pracovať/

5. Pri ktorých príležitostiach má prezident reprezentovať SBA?

dotaznik2016-reprezentacia

6. Máte prehľad o príjmoch a výdajoch SBA?

dotaznik2016-prijmy-a-vydaje

7. Myslíte si, že nadišiel čas na spoločné výstavy s okolitými krajinami?

dotaznik2016-spolocne-vystavy

8. Myslíte si, že chýba jarná alebo jesenná výstava napr. na spôsob Noelanders Trophy?

dotaznik2016-jarna-vystava

9. Myslíte si, že výber ocenených stromov na Národnej výstave je transparentný?

dotaznik2016-porota-transparentna

Ostatné:

 • mala by sa vytvoriť kategória ,,naša drevina“a mali by sa hodnotiť aj naše dreviny a neoceňovať len kadejakých ….., čo si nakúpia rastliny zo zahraničia a prezentujú sa ako ,,veľký bonsajisti“
 • mohli by sa ocenovať aj stromy začinajucich aj mierne pokročilich bonsajistov

10. Kto by mal hodnotiť stromy na Národnej výstave?

dotaznik2016-zlozenie-poroty

Ostatné:

 • prezidium apozvani hostia
 • Navrhujem každý prítomný člen na výstave by sa mohol prihlásiť a vylosovalo by sa par ludí čo budu hodnotit spolu s prezídiom. Nech sa zapoja aj clenovia a obmedzi sa tak možné pridelovanie výhier kamarátom a podobne.
 • urobiť viacej kategórií, napr.: cena, prezídia, cena členov, cena hl. porodcu, cena primátora….
 • ľudia, ktorí skutočne rozumejú bonsajom
 • treba prediskutovať v pléne a stanoviť kritériá
 • prezídium + niekto z členov kto má za sebou výsledky či už na súťažiach alebo je zrejmé z jeho prezentácií a aktivít ,že sa bonsajistike venuje, má kvalitné stromy a chcel by sa podieľať na rozhodovaní poroty. Takéhoto porotcu by možno mohlo navrhnúť a vybrať samo prezídium.
 • odborná komisia zvolená čl. základňou

11. Informuje SBA dostatočne o bonsajových aktivitách?

dotaznik2016-dostatocne-informovanie

Ostatné:

 • nesledujem všetky oznamy

12. Postrehli ste niektoré zo zlepšení fungovania SBA?

dotaznik2016-zlepsenia

13. Čo by ste zlepšili na fungovaní SBA?

 • Akčnosť členov 🙂
 • Pravidelna komunikacia SBA k clenom, pravidelne oznamovanie noviniek a zmien, vysvetlenie fungovania SBA jeho pravomoci a dovodu existencie SBA. SBA by mala zdruzovat kluby a jednotlivcov do komunitneho celku menom SBA. SBA by mala zrduzit kluby a informovat o ich aktivitach inych clenov alebo kluby v SR. SBA by mala byt jedinym spojovacom oficialnej komunikacie medzi klubmi a mimo uzemia SR s klubmi z zahranici. Aktivne sa podielat na vystavach Bonsai v SR (aspon jeden zastupca prezidia SBA). A hlavne dat dokopy vztahy medzi Bonsaistami na SR a neodignorovat vystavy na SR (Bonsai Slovakia alebo Presov) nestavat sa do pozicie ked on nechce „serem““ na neho, ale snazit sa vztahy dat do maximalneho stavu spokojnosti (prvy krok k naprave vztahov by mal prist z hora (SBA) a nie drzat „vyckavaciu“ poziciu)
 • Vacsia otvorenost verejnosti. Viac propagacie.
 • Aktívna komunikácia, pol roka som o SBA nepočul, kým neprišiel tento dotazník, viac workshopov, zamerať sa viac na amatérov, z nich možno vzdíde nový talent. Ak nedostanú priestor, stratíme ho. Zlepšenia fungovania SBA v zmysle predchádzajúcej otázky som si nevšimol, musel som vybrať nejakú možnosť, pričom žiadna mi nevyhovovala.
 • Cele fungovanie SBA 🙂 Zjednotenie clenov, dodat im pridanu hodnotu za clenstvo, nabor clenov.
 • Nie som aktívnym členom SBA, neviem sa k tomu vyjadriť.
 • Nakoľko som ešte neobdržal Plastovú kartu členov SBA i keď som sa stal jej členom po zaplatení členského, tak by som zlepšil to, aby každý obdžal do jedného mesiaca po zaplatení členského predmetnú kartu..
 • kvalitu práce na bonsajoch a kvalitu vystavovaných exponátov, príprava stromu a doplnkovej rastliny na výstavu , stolík atd.
 • ked ma napadne dačo,dám vedet Lacimu,on je všemaster…..
 • pozvánka na NV pre regionálne kluby
 • Možno lepšia komunikácia medzi klubmi,a byť si viac nápomocný a nenechávať to na nejak bude
 • viacej workshopov- aj na strednom Slovensku
 • finančné zabespečenie a propagáciu
 • Nuž ja mám len 15 rokov, zatiaľ neviem správne vyjadriť svoje názory
 • Viacej propagacie z činnosti a prace jednotlivých klubov na SK
 • Prečo my vrátili venované 2% SBA?
 • Rozvrhnutie vystav pocas celeho roka.mozno aj podporit zjednotenie klubov,aby celkova uroven na slovensku isla smerom hore
 • koordináciu prezídia s členmi SBA /napr:výstavy, doprava stromov…./
 • vytvoriť kategorie hodnotených stromov podľa národnosti vystavovateľa
 • Ešte niekoľko doplňujúcich viet k dotazníku:
  • otázka založenia nových výstav: je veľmi zložité odpovedať jedným slovom ano/nie . Je to otázka, či budú členovia ochotní svoje stromy prezentovať a aktívne sa zapájať do realizácie
  • otázka zloženia prezídia: tiež sa nedá zodpovedať jednoslovne. Prvoradá by mala byť chuť pracovať v prospech Sba. Prítomnosť renomovaného bonsajistu nie je na škodu / ale najlepšia kombinácia je známy a ochotný pracovať v prezídiu /, zvyšuje totiž vážnosť tohoto orgánu. Regionálne zastúpenie je výhodné pre deľbu práce v samotnom prezídiu / prípad, že prezident sa nemôže zúčastniť nejakej akcie, ale môže poveriť člena prezídia, ktorý býva bližšie /.
  • otázka reprezentácie Sba prezidentom : aby sa Sba dostala viac do povedomia europskej bonsajovej komunity najdôležitejšie sú EBA , medzinárodné výstavy, národná výstava. Prítomnosť prezidenta alebo iného člena prezídia iste poteší na každej klubovej výstave. Je to veľký balík povinností len pre predsedu, ale to je už v réžii samotného prezídia ako si to efektívne podelí.
  • Zlepšovať by sa mala komunikácia Prezídium – členovia a aktivizovať by sa mala členská základňa, lebo pokiaľ budú členovia letargickí, snaha prezídia vyjde navnivoč. Máme predsa dosť členov, ktorí chodia na výstavy, vystavujú stromy, sú aktívni doma aj v zahraničí. Možno by bolo fajn, keby o svojich cestách dávali viac vedieť. Privítala by som aj živšiu komunikáciu medzi jednotlivými klubmi a možno by stála za úvahu aj spolupráca s ešte nezapojenými bonsai centrami.
 • Všetci by sme mali pracovať na tom, aby bola Sba atraktívna aj pre tých bonsajistov, ktorí ešte nie sú jej členmi. Ale toto všetko stojí a padá na aktivite každého z nás, členov Sba
 • Pokusit sa o rozsirenie clenskej zakladne, lebo vela bonsajistov po Slovensku nie je clenmi a ani netusia, ze asociacia existuje.
 • vsetci by sme mali pracovať na tom, aby bola Sba atraktívna aj pre tých bonsajistov, ktorí ešte nie sú jej členmi. Ale toto všetko stojí a padá na aktivite každého z nás, členov Sba

14. V čom máme naďalej pokračovať?

 • web, clenske karty, narodna vystava, vsetky novinky ktore sa ku mne dostatali boli vysoko pozitivne (mozno je ich viac ale neevidujem, neviem o nich)
 • V zvysovani transparentnosti
 • Menej hádok, viac konštruktívnej práce, nepáči sa mi atomizovanie, vznik nových „organizácií“. Je nás málo a budeme mať čoskoro viac organizácii ako bonsajistov. Možno vznikajú nové organizácie pre to, že nedostanú relevantný priestor/podporu v rámci SBA. Myslím, že na 5mil. krajinu by mala byť len jedna národná organizácia.
 • V rozvoji SBA 🙂
 • Podľa mňa získavať viac členov / ale ako vidím, málo ľudí robí takú činnosť, ktorá neprofituje, to je len môj osobný názor /.
 • workshop na národnej výstave
 • Vo vsetkom co do teraz
 • podporovať mladé talenty a zvyšovať informovanosť a praktické znalosti a tak zvýšiť kvalitu bonsajov čo napomôže aj k plnohodnotnej prezentácii Slovenska doma i v zahraničí…. inak som spokojný s prezídiom sba a jej činostou…
 • v propagovaní SBA
 • Určite vo vzelávaní a priťahovaní mladšej generácie
 • v získavaní novích členov
 • Organizovať národné výstavy jeden rok v termíne na jar a daľší rok na jeseň.
 • v zlepšovaní činnosti SBA
 • V poslednom období sme svedkami živšej komunikácie a prezídiom Sba , čo ma úprimne teší. Tiež s radosťou kvitujem príliv mladých aktívnych bonsajistov, zapájajúcich sa do života našej komunity. Myslím si, že máte nastúpený dobrý smer. Treba len dbať na dobrú komunikáciu, pestovať priateľskú atmosféru, rozvíjať aktivitu členov a snažiť sa získavať nových členov.
 • V pravidelnom organizovani narodnych vystav a informovani clenov o aktivitach EBA.

Vyjadrenie k 2% z dane za rok 2015 a informácie na ďalší rok

Nadišiel čas na registráciu organizácie SBA na príjem 2% z dane za rok 2016. Minulý týždeň som navštívil našu OTP banku aj Sociálnu poisťovňu. Dnes som žiadosť s potrebnými papiermi pre notára podal na notárskom úrade.
Túto povinosť som však minulý rok nespravil. Nebudem sa vyhovárať že som nevedel alebo nemal čas. Jednoducho som si myslel, že túto formalitu som vykonal. Zistil som to, bohužiaľ, keď už bolo neskoro pre SBA aj jej členov a mrzí ma to o to viac, že peniaze poukázané pre neregistrovanú organizáciu zostali nevyužité a nemohli poslúžiť inej neziskovej organizácii.

Ďakujem za pochopenie a strpenie. Verím, že v ďalšom roku na nás nezanevriete a prispejete na chod SBA.

Juraj Szabó
prezident Slovenskej Bonsajovej Asociácie

Zmena v prezídiu – Vlado Kamocsai

Od 21.9.2016 nahrádza Vladimír Kamocsai v prezídiu Martina Krivošíka.

Martin Krivošík dňa 19.9.2016 prezidentovi SBA oznámil, že z dôvodu nedostatku času odstupuje z prezídia SBA. Ako svojho náhradníka navrhol Vladimíra Kamocsaia. Prezídium zmenu jednohlasne schválilo 21.9.2016.

Martinovi za jeho doterajšiu prácu ďakujeme a vítame medzi nami Vlada 🙂