Seriál Jána Zágoršeka 14 – Povrchové suiseki – kresba postavy

Okrem tvarov sugestívnych kameňov – suiseki môžeme zamerať svoj obdiv aj na ich zaujímavý povrch, najmä na kresbu (piktúru) vytvorenú rôznofarebnými horninami. Takéto suiseki má zväčša oválny až guľovitý tvar, čím sa pozornosť diváka sústredí len na obrázok. Svojou hodnotou sú zrovnateľné s klasickými suiseki. Podľa všeobecne uznávanej japonskej terminológie sa nazývajú monjó-iši, aj keď popravde v Japonsku nie sú príliš populárne – to skôr v Kórei, Malajzii a v Indonézii.

Najcennejšie sú …

Seriál Jána Zágoršeka 13 – Objektové suiseki – abstraktný tvar

Seriál Jána Zágoršeka 13 – Objektové suiseki – abstraktný tvar

Sugestívne kamene, ktoré sú tvarovo veľmi zaujímavé, ale na prvý pohľad nepripomínajú krajinnú scenériu alebo všeobecne známy objekt, zaraďujeme do skupiny abstraktných suiseki. Svojou štruktúrou, množstvom otvorov, priehlbín, rýh či výstupkov priam vyzývajú k dlhšiemu skúmaniu, hľadaniu súvislostí a k fantazírovaniu nad ich krásou. A práve to ich oprávnene predurčuje k meditácii, diskusii a relaxácii, teda k tomu, na čo tieto kamene slúžili už v starej Číne. Sú to tie „najpravejšie“ sugestívne kamene v pravom slova zmysle. Nedostižnými v tejto kategórii sú čínske kultové suiseki z jazera Thai-hu a z oblasti Ling-bi.

Celkovému sugestívnemu dojmu môže napomôcť aj vhodne zvolený poetický názov, napr. (podľa poradia): Meditačný, Molekula šťastia, Ôsmy deň v týždni, Rozmer fantázie, Skulptúra, Súvzťažnosť, Večný oheň, Vnímanie dimenzie. Posledné tri sú staré čínske suiseki, presnejšie šang-ši alebo gong-ši.

Seriál Jána Zágoršeka 13 – Objektové suiseki – abstraktný tvar

Seriál Jána Zágoršeka 12 – Objektové suiseki – obydlie, strom, loď a iné predmety

Ako vzory pre suiseki evokujúce predmety každodenného užívania a dennej potreby môže slúžiť hocičo. Z najširšieho hľadiska do tejto podkategórie sugestívnych kameňov možno zaradiť napríklad obydlia (najmä chalúpky vidieckeho rázu), flóru všeobecne (najviac stromy a jednotlivé druhy ovocia), člny, mosty, časti odevu (obuv, klobúk), náradie a pod. Novodobí experimentátori sa neboja aranžovať – ako suiseki – aj auto, televízor, raketu či jedlo.

Na celom svete sú predmetné suiseki veľmi obľúbené; v Japonsku však z nich klasici uznávajú leda ak „chyžu“.

Seriál Jána Zágoršeka 13 – Objektové suiseki – abstraktný tvar

Seriál Jána Zágoršeka 11 – Objektové suiseki – divé zviera

Štýl „divé zviera“ patrí k najčastejšie uplatňovaným štýlom spomedzi objektových suiseki. Oproti „domácim maznáčikom“ sú sugestívne kamene znázorňujúce divú zver vážnejšie, dramatickejšie, akési dôstojnejšie, a preto aj uznávanejšie. Vo všetkých prípadoch však treba ctiť a rešpektovať silu prírody, ktorá nám takéto umelecké diela poskytuje. Daiza môže byť bohatšia, netradičná, ba ako podložku možno využiť aj samorast. Dovolené je aj „dopracovanie“ vzhľadu zvieraťa pomocou vyrezávanej daizy, napr. v tvare nôh.

Záleží na tvorcovi aký štýl objektových suiseki vytvorí a – dajme tomu aj prostredníctvom vhodného názvu – ponúkne divákovi, ale (!) zároveň záleží aj na divákovi a jeho oku/duši, či dokáže túto ponuku akceptovať, prípadne zdieľať nadšenie z vydareného dielka.

Seriál Jána Zágoršeka 13 – Objektové suiseki – abstraktný tvar

Seriál Jána Zágoršeka 10 – Objektové suiseki –domáce zviera

Tak ako príroda poskytuje nepreberné množstvo kameňov evokujúcich prírodné scenérie, tak je tomu aj v prípade tzv. zoomorfných kameňov. Sú síce oveľa náročnejšie na vyhľadávanie, pretože by mali mať zaujímavejší, štruktúrovanejší tvar, ale pomerne často sa podarí nájdený kameň niektorému z miliónov druhov existujúcich živočíchov pripodobniť.

Vďačnými objektmi sú domáce zvieratá, predovšetkým naši maznáčikovia, ale aj úžitkové zvieratá, bežne (no bežne!?) videné na vidieckom dvore.

Prírodné „sošky“ domácich zvierat bývajú milé a úsmevné. Preto ich obľubujú najmä deti a aj to je (môj) spôsob propagácie, ktorý možno osloví nových záujemcov o umenie tvorby sugestívnych kameňov – suiseki.

Seriál Jána Zágoršeka 13 – Objektové suiseki – abstraktný tvar

Seriál Jána Zágoršeka 9 – Objektové suiseki – nadprirodzené bytosti

Objektové sugestívne kamene, ktoré sa nepodobajú reálnym ľudským bytostiam, resp. také, ktoré by – pre svoju grotesknosť až „ošklivosť“ mohli urážať útlocit niektorých ľudí – radšej zaradíme do kategórie nadprirodzených, mytologických, rozprávkových či bájnych bytostí. Býva to čarodejník/čarodejnica, škriatok, obor, diabol, duch, mutant, monštrum, morská panna, bohovia i anjeli; pre nás sa môžu javiť ako rozprávkové bytosti aj napr. kráľ, princezná či dvorný šašo (Gašparko).

To isté – až na to urážanie J – sa týka aj zoomorfných kameňov. Takže suiseki pripomínajúce nadprirodzené zvieratá môžu mať pomenovanie ako Drak (najcennejšie), Netvor, Big Foot, E.T. – mimozemšťan, Lochneska, Pegas alebo trebárs Bájny vták Turul.

Ako podkategória sú prípustné aj sugestívne kamene zobrazujúce časti tela, predovšetkým hlavy nereálnych až hrôzostrašných bytostí. Ja ich však prezentujem skôr v úsmevnom než strašidelnom duchu.

Netradičná kategória suiseki umožňuje aj umiestnenie na netradičnej daize.

 

Poznámka:

Pre deti je dôležité i meno hračky. Keďže som sa preniesol do detských liet, uvádzam aj moje názvy prezentovaných suiseki (podľa poradia): Baba Jaga, Dračí kráľ, Dubáčik, Fantom z hlbín, Janko Hraško, Jeho Veličenstvo, Malý Muk, Zeus mladý-starý (dvojstranný).