Zmena v prezídiu – Vlado Kamocsai

Od 21.9.2016 nahrádza Vladimír Kamocsai v prezídiu Martina Krivošíka.

Martin Krivošík dňa 19.9.2016 prezidentovi SBA oznámil, že z dôvodu nedostatku času odstupuje z prezídia SBA. Ako svojho náhradníka navrhol Vladimíra Kamocsaia. Prezídium zmenu jednohlasne schválilo 21.9.2016.

Martinovi za jeho doterajšiu prácu ďakujeme a vítame medzi nami Vlada 🙂