fungovanie organizácie

SIEŇ SLÁVY

Výrazné osobnosti

Slovenskej bonsajovej asociácie

Významné osobnosti SBA v priebehu jej existencie

Na tomto mieste sa chceme poďakovať všetkým bývalým prezidentom a členom prezídia SBA, vďaka ktorým je táto asociácia každy rok lepšia a profesionálnejšia.

 

2018 – 2022

Prezident

Juraj Szabó

Prezídium

Július Kolesár
Vladimír Kriško
Vladimír Kamocsai
František Mikuš
Rasťo Moravčík
Patrik Panda

2014 – 2018

Prezident

Juraj Szabó

Prezídium

Július Kolesár
Vladimír Kriško
Vladimír Kamocsai (nahradil Martina Krivošíka od októbra 2016)
Ladislav Lenčucha
Rasťo Moravčík

2010 – 2014

Prezident

Ivan Štefanovič

Prezídium

Dáša Hoďová
Magdaléna Hojstričová
Štefan Káčer
Július Kolesár
Martin Krivošík
Norbert Németh
Juraj Szabó (nahradil Reného Lempeľa od 2012)
Róbert Vaško

2006- 2010

Prezident

RNDr. Vladimír Ondejčík

Prezídium

Ivana Hojstričová
Ing. Ľudovít Husák
Július Kolesár
Milan Roskoš
Marián Šimkovič
Ing. Ján Zágoršek

2002 – 2006

Prezident

Milan Roskoš

Prezídium

Magdaléna Hojstričová
Ing. Ľudovít Husák
Július Kolesár
P. Mižík
Peter Rožko
Ing. Ján Zágoršek

2000 – 2002

Prezident

Cyril Tatranský