fungovanie organizácie

NÁRODNÉ VÝSTAVY

Prihláška
na Národnú výstavu 2024

Online prihláška

Od 7. do 9. júna 2024 bude prebiehať pod záštitou Japonskej ambasády v priestoroch Hlohovského zámku 21. Národná výstava .

Do 22.5.2024 môžete prihlásiť Vaše bonsaje a suiseki. Zároveň sa môžete prihlásiť aj do Súťaže nových talentov. Pre prihlásenie použite formulár na konci tejto stánky. Otvorenie registrácie bude spustené od 1.1.2024.

 

Otváracie hodiny pre verejnosť

  • piatok 7.6. Čoskoro
  • sobota 8.6. Čoskoro
  • nedeľa 9.6. Čoskoro

 

Časový harmonogram:

  • štvrtok 6.6. Čoskoro
  • piatok 7.6. Čoskoro
  • sobota 8.6. Čoskoro
  • nedeľa 9.6. Čoskoro

 

Z najdôležitejších informácií vyberáme:

  • Čoskoro
  • Čoskoro
  • Čoskoro

 

Miesto

 

zámok Hlohovec

Prihláška na Národnú výstavu

Záväzná prihláška na Národnú výstavu 2024 v Hlohovci. Posledný termín na prihlásenie je 22. máj 2024.

Talenty Prihlasujem sa na Súťaž talentov. Zaškrtnite políčko nižšie, ak sa chcete zúčastniť súťaže v tvarovaní bonsajov 3.6.2023 o 9:00

Údaje o členovi

Súťaž talentov

Záväzne objednávam uvedený počet lístkov v cene 30 EUR/osobu, 3.6.2023 19:00. Strieborní členovia majú jeden vstup zadarmo, ďalšie za sumu 30 €/osoba, musia ale vyplniť počet lístkov aj vrátane seba.

Členovia poroty
Od roku 2018 môžu členovia vybrať členov poroty, ktorá hodnotí vystavené bonsaje a udeľuje ceny verejnosti. Do políčka nižšie vpíšte mená ľudí, ktorých nominujete do poroty. Oddeľte ich čiarkou. Nemôžete navrhnúť seba.

Vystavovanie bonsajov
Vyplňte informácie o bonsajoch, ktoré chcete vystavovať. V prípade veľkého záujmu si prezídium vyhradzuje právo znížiť počet vystavovaných stromov na jedného vystavovateľa (pravidlo je, aby mohol vystavovať každý).

Dovoz stromov
Dovoz stromov si každý člen zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Odvoz stromov
Odvoz stromov si každý člen zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Druh stromu slovensky a latinsky, informácia o miske. Dôležitá informácia je aj miesto v cm, ktoré strom potrebuje na prezentáciu.

Druh stromu slovensky a latinsky, informácia o miske. Dôležitá informácia je aj miesto v cm, ktoré strom potrebuje na prezentáciu.

Druh stromu slovensky a latinsky, informácia o miske. Dôležitá informácia je aj miesto v cm, ktoré strom potrebuje na prezentáciu.

Vystavovanie Suiseki
Vyplňte informácie o suiseki, ktoré chcete vystavovať

5 + 10 =