fungovanie organizácie

NÁRODNÉ VÝSTAVY

Prihláška
na Národnú výstavu 2024

Online prihláška

Od 7. do 9. júna 2024 bude prebiehať pod záštitou Japonskej ambasády v priestoroch Hlohovského zámku 21. Národná výstava .

 

Do 22.5.2024 môžete prihlásiť Vaše bonsaje a suiseki. Zároveň sa môžete prihlásiť aj do Súťaže nových talentov. Pre prihlásenie použite formulár na konci tejto stánky.

 

 Otváracie hodiny pre verejnosť:

 

 • piatok 7.6. 9.00 – 18.00
 • sobota 8.6. 9.00 – 18.00
 • nedeľa 9.6. 9.00 – 15.00

 

Časový harmonogram: (*program sa môže ešte meniť)

 

 • štvrtok 6.6.
 • od 9.00 – 16.00 inštalácia a fotodokumentácia výstavy (vstup len pre organizátorov a vystavovateľov)
 • piatok 7.6.
 • 15.00 – 16.00  Igor Bárta komentovaná prehliadka suiseki
 • 16.00 slávnostné otvorenie výstavy
 • sobota 8.6.
 • 9.00 – 13.00 súťaž nových talentov
 • 11.00 – 12.00 Igor Bárta komentovaná prehliadka stromov 
 • 14.00 – 16.00 program na pódiu ČAJOVŇA DOBRÝCH ĽUDÍ – RNDr. Vladimír Ondejčík , RNDr. Alenka Ondejčíková – Prednáška: Princípy japonskej bonsajovej školy, alebo ako vytvoriť bonsaje lepšie, so zážitkovým čajovým rituálom. Praktická časť prednášky: Vysvetlenie estetických princípov prostredníctvom komentovanej prehliadky vystavených stromov
 • 19.00 slávnostný galavečer v hoteli Jeleň + výročný zjazd členov SBA
 • nedeľa 9.6.
 • 11.00 – 14.00 demo tvarovania stromov
 • po 15:00 – 17.00 odinštalovanie výstavy

 

 

Z najdôležitejších informácií vyberáme:

 • možnosť navrhnúť zloženie poroty, ktorá hodnotí stromy v kategórii verejnosť
 • galavečer je spoplatnený sumou 30 EUR na osobu a treba sa prihlásiť vopred

 

Miesto

 

 

 

zámok Hlohovec

Prihláška na Národnú výstavu

Záväzná prihláška na Národnú výstavu 2024 v Hlohovci. Posledný termín na prihlásenie je 22. máj 2024.

Talenty Prihlasujem sa na Súťaž talentov. Zaškrtnite políčko nižšie, ak sa chcete zúčastniť súťaže v tvarovaní bonsajov 8.6.2024 o 9:00

Záväzne objednávam uvedený počet lístkov v cene 30 EUR/osobu, 8.6.2024 19:00. Strieborní členovia majú jeden vstup zadarmo, ďalšie za sumu 30 €/osoba, musia ale vyplniť počet lístkov aj vrátane seba.

Členovia poroty
Od roku 2018 môžu členovia vybrať členov poroty, ktorá hodnotí vystavené bonsaje a udeľuje ceny verejnosti. Do políčka nižšie vpíšte mená ľudí, ktorých nominujete do poroty. Oddeľte ich čiarkou. Nemôžete navrhnúť seba.

Vystavovanie bonsajov
Vyplňte informácie o bonsajoch, ktoré chcete vystavovať. V prípade veľkého záujmu si prezídium vyhradzuje právo znížiť počet vystavovaných stromov na jedného vystavovateľa (pravidlo je, aby mohol vystavovať každý).

Dovoz stromov
Dovoz stromov si každý člen zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Odvoz stromov
Odvoz stromov si každý člen zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Druh stromu slovensky a latinsky, informácia o miske. Dôležitá informácia je aj miesto v cm, ktoré strom potrebuje na prezentáciu.

Druh stromu slovensky a latinsky, informácia o miske. Dôležitá informácia je aj miesto v cm, ktoré strom potrebuje na prezentáciu.

Druh stromu slovensky a latinsky, informácia o miske. Dôležitá informácia je aj miesto v cm, ktoré strom potrebuje na prezentáciu.

Vystavovanie Suiseki
Nakoľko súbežne na zámku bude prebiehať národná výstava SAS, prihlásené suiseki cez SBA budú vystavené nesúťažne vedľa stromov. Ak chcete vystavovať suiseki na NV SAS prosíme o registráciu na ich stránke.
Vyplňte informácie o suiseki, ktoré chcete vystavovať

11 + 13 =