fungovanie organizácie

NÁRODNÉ VÝSTAVY

Výsledky práce členov SBA

za daný rok.

Galéria Výstava Košice

Národná výstava bonsajov a suiseki sa uskutoční 5. až 8. mája 2017 v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach.

Termín

5. – 8. mája 2017

Miesto

Botanická záhrada UPJŠ
Mánesova 23
040 01 Košice

 

Ocenenia

GRAND PRIX
Július Kolesár – Hrab obyčajný (počet hlasov 3)

Ostatné ceny
Milan Roskoš – kolekcia shohin (počet hlasov 5)
Milan Roskoš – kolekcia kifu (počet hlasov 5)
Michal Zbončák – Hrab obyčajný (počet hlasov 4)
Vladimír Kriško – Hrab kórejský (počet hlasov 3)
Ľuboš Donoval – Hloh jednosemenný (počet hlasov 3)
Ján Kočerha – Oleander (počet hlasov 3)
Peter Chrena – Hrab obyčajný (počet hlasov 2)
Cyril Tatranský – Borievka obyčajná (počet hlasov 2)
Rastislav Moravčík – Hrab obyčajný (počet hlasov 2)
Miloš Trpák – Javor Buergerov (počet hlasov 2)

Cena veľvyslanca Japonska
Július Kolesár – Hrab obyčajný – dvojkmeň

Cena riaditeľa botanickej záhrady
Peter Vitéz – Borievka čínska

Cena školy Koryuu Kai Milana Karpíška
Peter Chrena – Javor Buergerov

Cassovia najlepší ihličnan
Peter Vitéz – Tis obyčajný

Cassovia najlepší listnáč
Július Kolesár – Hrab obyčajný

Suiseki
Magdaléna Hojstričová – Skalnaté pobrežie
Vladimír Kamocsai – Jarná zelená hora
Martina Vyhlídalová – Krajinný kameň
Luboš Špalek – Eragon

Talenty
1. miesto Pavol Labun
2. miesto Ladislav Kadlus
3. miesto Karol Klema

 

Valné zhromaždenie

Na valnom zhromaždení bolo prítomných 15 členov SBA a 5 členov prezídia (Juraj Szabó, Vlado Kamocsai, Július Kolesár, Vlado Kriško, Rasťo Moravčík, Ladislav Lenčucha sa nezúčastnil z rodinných dôvodov).

Členom bola predložená finančná správa hospodárenia SBA, ktorá je dostupná tu.

Prítomní hlasovaním schválili nasledujúce body:

  1. Zmenu spôsobu výberu ocenených stromov a stromov na EBC – podľa návrhu prezídia – t.j. pred každou NV bude v hlasovacom lístku navrhnutá 10 členná porota, ktorá vyberie ocenené stromy.
  2. SBA bude naďalej prispievať na dopravu stromov na výstavy EBA, sumou 30€ na jeden strom. Zvyšné náklady na dopravu, ubytovanie, atď si vystavovateľ hradí sám.
  3. Pravidlá súťaže talentov zostávajú bez zmeny, t.j. výherca súťaže reprezentuje Slovensko na NTC v nasledujúcom roku. Výherca nemá viac právo súťažiť v súťaži talentov nasledujúce roky. Návrh aby výherca súťaže nebol automaticky reprezentant na NTC EBA, ale postúpil do akejsi daľšej skupiny súťažiacich o postup do ETC, neprešiel kvôli možnej demotivácii nových členov a súťažiacich na talentoch. Prezídium doporučuje organizovať viac klubových a lokálnych súťaží, tvarovačiek, za účelom zdokonaľovania sa členov v tvarovaní.
  4. Každá NV musí byť organizovaná v termíne víkendu, kvôli návštevnosti členov, súťažiacich talentov, atď.
  5. Každý plagát na NV musí obsahovať okrem stromu aj suiseki ( ocenené z predchádzajúceho ročníka)
  6. Vystavovať bonsaje a suiseki na NV môže iba riadny člen SBA.

Nasledujúca NV bude opäť v Košiciach, prezídium upresní termín, prandepodobne 28.4. – až 1.5. 2018 (nasledujúci víkend je ARCO EBA). Predbežne budú hosťami NV 2018 Václav Novák, Pavel Slovák a Kestutis Ptakauskas. Prezídium vyzve členov, aby ponúkli stromy na demo pre hostí. Spôsob výberu demostromu bude dodatočne spresnený.

Galéria

nv2017_vystava

nv2017_ocenenia

nv2017_suiseki

nv2017_talenty