IVAN ŠTEFANOVIČ – BOROVICA HLADKÁ,VEJMUTOVKA

Skúsený slovenský bonsajista a prezident Slovenskej bonsajovej asociácie si vybral pre svoje  tvarovanie dosť neobvyklú varietu Borovice hladkej – Pinus strobus. Strom  v prírodných  podmienkach totiž dorastá  do značnej výšky 50 až 80 metrov…

Tvarovanie borovice hladkej je v istom slova zmysle raritou, pretože sa na prezentáciach  modeluje do tvaru bonsaju len veľmi zriedka.

(viac…)

Seriál Jána Zágoršeka 14 – Povrchové suiseki – kresba postavy

Okrem tvarov sugestívnych kameňov – suiseki môžeme zamerať svoj obdiv aj na ich zaujímavý povrch, najmä na kresbu (piktúru) vytvorenú rôznofarebnými horninami. Takéto suiseki má zväčša oválny až guľovitý tvar, čím sa pozornosť diváka sústredí len na obrázok. Svojou hodnotou sú zrovnateľné s klasickými suiseki. Podľa všeobecne uznávanej japonskej terminológie sa nazývajú monjó-iši, aj keď popravde v Japonsku nie sú príliš populárne – to skôr v Kórei, Malajzii a v Indonézii.

Najcennejšie sú …

Seriál Jána Zágoršeka 13 – Objektové suiseki – abstraktný tvar

Seriál Jána Zágoršeka 13 – Objektové suiseki – abstraktný tvar

Sugestívne kamene, ktoré sú tvarovo veľmi zaujímavé, ale na prvý pohľad nepripomínajú krajinnú scenériu alebo všeobecne známy objekt, zaraďujeme do skupiny abstraktných suiseki. Svojou štruktúrou, množstvom otvorov, priehlbín, rýh či výstupkov priam vyzývajú k dlhšiemu skúmaniu, hľadaniu súvislostí a k fantazírovaniu nad ich krásou. A práve to ich oprávnene predurčuje k meditácii, diskusii a relaxácii, teda k tomu, na čo tieto kamene slúžili už v starej Číne. Sú to tie „najpravejšie“ sugestívne kamene v pravom slova zmysle. Nedostižnými v tejto kategórii sú čínske kultové suiseki z jazera Thai-hu a z oblasti Ling-bi.

Celkovému sugestívnemu dojmu môže napomôcť aj vhodne zvolený poetický názov, napr. (podľa poradia): Meditačný, Molekula šťastia, Ôsmy deň v týždni, Rozmer fantázie, Skulptúra, Súvzťažnosť, Večný oheň, Vnímanie dimenzie. Posledné tri sú staré čínske suiseki, presnejšie šang-ši alebo gong-ši.