Seriál Jána Zágoršeka 13 – Objektové suiseki – abstraktný tvar

Sugestívne kamene, ktoré sú tvarovo veľmi zaujímavé, ale na prvý pohľad nepripomínajú krajinnú scenériu alebo všeobecne známy objekt, zaraďujeme do skupiny abstraktných suiseki. Svojou štruktúrou, množstvom otvorov, priehlbín, rýh či výstupkov priam vyzývajú k dlhšiemu skúmaniu, hľadaniu súvislostí a k fantazírovaniu nad ich krásou. A práve to ich oprávnene predurčuje k meditácii, diskusii a relaxácii, teda k tomu, na čo tieto kamene slúžili už v starej Číne. Sú to tie „najpravejšie“ sugestívne kamene v pravom slova zmysle. Nedostižnými v tejto kategórii sú čínske kultové suiseki z jazera Thai-hu a z oblasti Ling-bi.

Celkovému sugestívnemu dojmu môže napomôcť aj vhodne zvolený poetický názov, napr. (podľa poradia): Meditačný, Molekula šťastia, Ôsmy deň v týždni, Rozmer fantázie, Skulptúra, Súvzťažnosť, Večný oheň, Vnímanie dimenzie. Posledné tri sú staré čínske suiseki, presnejšie šang-ši alebo gong-ši.