Novinky na národnej výstave

Novinky na národnej výstave

Prinášame Vám niekoľko stručných informácií pre všetkých členov SBA, ktorí plánujú vystavovať na našich národných vystavách, taktiež pre organizátorov ďalších národných výstav bonsajov a suiseki:

 

Organizátor  výstavy dostane  finančný príspevok od SBA vo výške 500,- €. Tieto financie môže ľubovoľne použiť na účely spojené s organizáciou výstavy. Podmienkou je zdokladovanie výdavkov pokladničným dokladom.

Organizátorovi výstavy budú dodané tričká s logom SBA pre lepšiu orientáciu návštevníkov a samozrejme lepšiu prezentáciu SBA.

SBA zabezpečí  diplomy a ceny pre ocenených a špeciálnu cenu pre víťaza súťaže Nových talentov. Víťaz talentov bude ocenený borievkou v obdobnej kvalite, aká je bežná na európskych súťažiach talentov NTC EBA. 

Pre každého člena SBA je garantované vystavenie jedného stromu. Ďalšie exponáty bude možné vystaviť podľa voľného miesta. Výber druhého, prípadne tretieho výstavného exponátu bude na organizátoroch a Prezídiu SBA. 

Umiestnenie vystavovaných exponátov vo výstavnom priestore bude zabezpečovať organizátor a prezídium SBA. 

Do pozornosti dávame, že pred vystavením prebehne fotenie stromov. Týmto prosíme vystavovateľov o dovezenie stromov v dostatočnom predstihu. 

Novinkou bude prezentácia stromov bývalých prezidentov SBA. Bonsaje bývalých prezidentov SBA budú vystavené mimo súťaž národnej výstavy, čiže nebudú oceňované.

 

Ako každý rok, bude súčasťou výstavy aj slávnostný galavečer s vyhlasovaním ocenených stromov. Bližšie informácie budú včas zverejnené na stránkach SBA.  Akékoľvek otázky ohľadom Národnej výstavy SBA prosím smerujte na mail SBA, členov prezídia prípadne organizátora výstavy. 

 

prezídium SBA a Lukáš Jančina prezident SBA

 

Hodnotenie stromov na národnej výstave

Hodnotenie stromov na národnej výstave

Jednou z najkontroverznejších tém bola a je hodnotenie stromov na národnej výstave a výber stromov na európsku výstavu EBA.

Cez leto 2022 som precestoval celé Slovensko a pýtal som sa mnohých bonsajistov, akú ideálnu predstavu hodnotenia by si zvolili na našom mieste. Samozrejme, 100 ľudí, 100 názorov. Dúfam, že každý bude súhlasiť aspoň na 90% a bude to prijateľná forma pre všetkých. Snažil som sa pripraviť takú schému hodnotenia, aby boli všetci nespokojní 🙂 Ideálny kompromis je, keď sú nespokojní všetci a nikto nie je úplne spokojný. 

 

Vyhodnotenie národnej výstavy od roku 2023 bude mať dve kategórie.

Hlavná kategória a kategória verejnosť.

V hlavnej kategórii sa porota bude skladať iba z profesionálnych bonsajistov, ktorí sa zúčastnia výstavy a ocenených bude 10 stromov:

– grand – listnáč – ihličnan – shohin – cena prezidentov SBA + 5 cien SBA

Z ocenených stromov bude na základe získaných hlasov zostavený rebríček nominácií na výstavu EBA. Tento zoznam bude verejný a hneď ako EBA oznámi počet miest pre našu krajinu, vyberieme stromy na základe tohto zoznamu. Ak sa niekto nebude môcť zúčastniť, prenechá miesto ďaľšiemu kandidátovi zo zoznamu.

 

V kategórii verejnosť bude tak isto ±10 cien, ktoré budú presne dohodnuté na výstave, podľa možností a podmienok. Ocenenia budú napríklad:

listnáč – ihličnan – shohin – verejnosť – veľvyslanec – organizátor – kvitnúci strom

Porota, ktorá bude túto kategóriu hodnotiť, bude vybraná náhodne (dobrovoľne), porotcom sa môže stať každý záujemca. Takto vieme podporiť aj budúcich majstrov a motivovať viac ludí.

 

Dúfam, že táto správa potešila každého člena SBA a teším sa na hodnotenie tento rok v Brezne! Po výstave budeme čakať spätnú väzbu od Vás členov SBA a sme otvorení zmenám a prípadným úpravam pravidiel na nasledujúci rok 2024.

 

Lukáš Jančina

Prezident SBA

Nové členské SBA od roku 2023

Nové členské SBA od roku 2023

Dovoľte mi predstaviť nové členské SBA, ktoré bude platiť od roku 2023.

Úplne prvou novinkou je udelenie (strieborného) VIP členstva SBA všetkým bývalým prezidentom SBA -> Cyrilovi Tatranskému, Milanovi Rozkošovi, Vladimírovi Ondejčíkovi, Ivanovi Štefanovičovi a Jurajovi Szabóovi na celé obdobie (4 roky) súčasného prezídia zadarmo, ako poďakovanie za prácu, ktorú pre asociáciu vykonali.

 

Nová forma členstva:

Základný člen SBA (bronzové 15 eur) – ponechané ako doteraz pre tých, ktorí sa každoročne rozhodujú, či sa v danom roku stanú členom SBA alebo nie. Majú možnosť vystavovať na národnej výstave SBA a budú dostávať emailom newsletter o novinkách.

Účasť na galavečery na národnej výstave bude za poplatok 30€

VIP člen SBA (strieborné 45 eur) – obsahuje výhody bronzového člena a navyše voľný vstup na galavečer. Takéto členstvo pre nás znamená lepšie plánovanie galavečera, veľkosti priestorov, počtu účastníkov, zhrnuté: zlepšenie organizácie a kvality.

Pripravujeme aj workshopy, kde budú mať VIP členovia SBA zlavnený (ak je organizátorom 3. strana) alebo úplne zadarmo (ak je organizátor SBA) vstup. Presnú spoluprácu dolaďujeme a každý takýto workshop oznámime na našej facebookovej stránke a na našom webe v sekcii Kalendár ODKAZ TU.

Aby sme členov motivovali k tejto forme členstva, rozhodli sme sa pripraviť darček, a to 1 ks nerezového náradia s logom SBA, ktoré dostane každý VIP člen zadarmo. Pre získanie darčeku je posledný termín zaplatenia strieborného členského príspevku 28.2., aby sme vedeli koľko si kusov dáme vyrobiť a vygravírovať logom SBA. Každý rok bude ako darček iné náradie a tým, ktorí zaplatia všetky 4 roky po sebe, bude zaslané ešte púzdro na náradie s logom SBA. ODKAZ TU.

 

Sponzor SBA (zlaté 350 eur) – výhody ako strieborný člen, plus ďalšie výhody. Sponzorom SBA sa môže stať fyzická osoba, ale aj právnická osoba (s.r.o., szco). Ako poďakovanie za maximálny príspevok sme sa rozhodli vyrobiť špeciálne vygravírované menovky, ktoré umiestnime na národnej výstave a danú osobu uvedieme aj na našej webstránke v sekcii sponzori. Ako ďalší darčer sme si pripravili každý rok špeciálnu misu vyrobenú len pre našu asociaciu, v spolupráci so slovenskými alebo českými keramirármi. Miska bude nepredajná a každý sponzor ju dostane ako poďakovanie. Posledným benefitom je možnosť zúčastniť sa ľubovoľného jedného workshopu na území SR maximálnej v hodnote 50 eur, ktorý uhradí asociacia SBA.

 

 

To všetko robíme preto, aby sme zvýšili povedomie o bonsajistike. Chceme pomáhať rozvoju tohto umenia sponzorovaním a spoluorganizáciou workshopov a bonsajových škôl. Ukázať každému novému bonsajistovi cestu a zoznámiť ho s lokálnymi bonsajovými majstrami a začleniť ich do našej komunity. Financie budú taktiež použité na nákup stromčekov do súťaže nový talent, kde bude víťaz reprezentovať Slovensko na európskej výstave a jednodňový tréning s majstrom, ktorý bude nášho víťaza pripravovať na reprezentáciu slovenska. Rovnako tak organizáciu národnej výstavy, zabezpečenie cien, diplomov, občerstvenia, dopravy a pod. Máme zriadený transparentný účet, ktorý budeme mesačne aktualizovať, kde si každý bude môcť pozrieť, koľko peňazí sme na účet asociacie získali a na čo boli peniaze použité.

 

Dúfam, že všetky vyššie uvedené informácie a dôvody Vás presvedčia stať sa členom nášho združenia.

 

PS: newsletter o novinkách a akciách bude zasielaný len členom, ktorí budú mať v danom roku zaplatené členské príspevky. Všeobecné informácie o združení budú zaslané emailom každému, kto bol členom SBA aspoň jeden rok.

 

Lukáš Jančina

prezident SBA

 

 

Spolupráca s SBA

Spolupráca s SBA

Od roku 2023 sme sa rozhodli aktívne spolupracovať s klubmi, školami a obchodmi na Slovensku a podporovať bonsajistiku lokálne a intenzívnejšie.

 

Miestne výstavy:

Vyzývame všetkých, ktorí sa rozhodnú zorganizovať výstavu vo svojom regióne/meste a majú záujem o spoluprácu, aby nás kontaktovali.

Asociácia podporí každú lokálnu výstavu nasledovne:

⁃            po vyplnení formulára s údajmi zverejníme vaše podujatie na interaktívnej mape na webovej stránke SBA a profile SBA na Facebooku

⁃            pošleme kuriérom, alebo člen prezídia príde osobne odovzdať cenu prezídia SBA stromu, ktorý sa zúčastní na podujati (podmienka, víťaz musí byť členom SBA) – cenou bude: diplomom prezídia SBA limitovaná miska SBA vyrobená len pre SBA slovenským alebo českým keramikárom, s logom SBA a rokom výroby.

⁃           zabezpečíme organizačnú pomoc, poradenstvo, prípadne posunutie kontaktov pre organizátora, ak s prípravou výstavy bude mať problém

⁃            výmenou za fotodokumentáciu podujatia, ktoré zverejníme na našom facebookovom profile a vystavenie plagátu SBA na výstave, pre nových členov/záujemcov

 

Workshopy a školy:

⁃            ak organizujete workshop, tvarovanie, bonsajovú školu, napíšte nám a dohodneme spôsob podpory vášho podnikania a formy pomoci zo strany asociacie

 

Tešíme sa na vašu spätnú väzbu a všetky výstavy / tvarovačky, ktoré sa budú konať v roku 2023

 

Lukáš Jančina

Prezident SBA

Virtuálna výstava 2020

Vážení priatelia bonsajov a suiseki, členovia SBA,

iste ste sa tešili na našu pravidelnú Národnú výstavu, ktorá sa vzhľadom na okolnosti tohto roku nemohla uskutočniť. Napriek tomu, že 18. Národná výstava bola zorganizovaná v nádherných priestoroch Župného domu v Levoči, s prísľubom slávnostného otvorenia Japonským veľvyslancom, boli sme ju nútení v rámci všeobecných nariadení vlády na poslednú chvíľu zrušiť.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, aj na podnety viacerých z Vás, zorganizovať virtuálnu výstavu formou fotografií vašich bonsajov a suiseki, publikovaných na stránke SBA. Samotnú výstavu a spôsob hodnotenia exponátov sme sa rozhodli vzhľadom na štandardné ročníky výstavy mierne upraviť. V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté pravidlá pre vystavovateľov:

  1. Vystavovať fotografie svojich bonsajov a suiseki môže každý, kto bol aspoň raz v histórii SBA riadnym členom, t.j. mal zaplatený členský poplatok SBA.
  2. Hodnotené bonsaje a suiseki budú len tie, ktoré boli riadne prihlásené členom SBA na tohtoročnú Národnú výstavu v Levoči. V prípade, že prihlásený bonsaj už nie je v želanej kondícii, má vystavujúci právo vystaviť iný exponát. Z týchto prihlásených bonsajov a suiseki bude porota vyberať oceňované stromy, ktoré nás budú reprezentovať na najbližšej výstave EBA (t.j. 10 najlepších stromov + Grand Prix). Porota bude tvorená súčasným prezídiom SBA.
  3. Vystavovateľ môže vystaviť maximálne 3 bonsaje, resp. 3 suiseki.
  4. Vystavovateľ musí byť majiteľom vystavovaného exponátu.
  5. Požadovaná je kvalitná fotodokumentácia exponátu. Exponáty musia byť nafotené na jednofarebnom pozadí, odporúčané sú výstavné stolíky, doplnkové rastliny, aranžovanie ako na riadnu výstavu. V prípade neostrých a nekvalitných fotografií má prezídium právo fotografie neuverejniť, prípadne exponát nehodnotiť.
  6. Pre lepšie zdokumentovanie a hodnotenie súťažných bonsajov a suiseki je povolené zaslať max. 3 fotografie daného exponátu.
  7. Fotografie vašich bonsajov a suiseki zasielajte na adresu prezidium@bonsai-sba.sk najneskôr do 30.11.2020.

Veríme, že virtuálna výstava na stránkach SBA Vás osloví a zašlete nám to najlepšie, čo doma máte. Tešíme sa na Vaše bonsaje a suiseki!