Novinky na národnej výstave

Prinášame Vám niekoľko stručných informácií pre všetkých členov SBA, ktorí plánujú vystavovať na našich národných vystavách, taktiež pre organizátorov ďalších národných výstav bonsajov a suiseki:

 

Organizátor  výstavy dostane  finančný príspevok od SBA vo výške 500,- €. Tieto financie môže ľubovoľne použiť na účely spojené s organizáciou výstavy. Podmienkou je zdokladovanie výdavkov pokladničným dokladom.

Organizátorovi výstavy budú dodané tričká s logom SBA pre lepšiu orientáciu návštevníkov a samozrejme lepšiu prezentáciu SBA.

SBA zabezpečí  diplomy a ceny pre ocenených a špeciálnu cenu pre víťaza súťaže Nových talentov. Víťaz talentov bude ocenený borievkou v obdobnej kvalite, aká je bežná na európskych súťažiach talentov NTC EBA. 

Pre každého člena SBA je garantované vystavenie jedného stromu. Ďalšie exponáty bude možné vystaviť podľa voľného miesta. Výber druhého, prípadne tretieho výstavného exponátu bude na organizátoroch a Prezídiu SBA. 

Umiestnenie vystavovaných exponátov vo výstavnom priestore bude zabezpečovať organizátor a prezídium SBA. 

Do pozornosti dávame, že pred vystavením prebehne fotenie stromov. Týmto prosíme vystavovateľov o dovezenie stromov v dostatočnom predstihu. 

Novinkou bude prezentácia stromov bývalých prezidentov SBA. Bonsaje bývalých prezidentov SBA budú vystavené mimo súťaž národnej výstavy, čiže nebudú oceňované.

 

Ako každý rok, bude súčasťou výstavy aj slávnostný galavečer s vyhlasovaním ocenených stromov. Bližšie informácie budú včas zverejnené na stránkach SBA.  Akékoľvek otázky ohľadom Národnej výstavy SBA prosím smerujte na mail SBA, členov prezídia prípadne organizátora výstavy. 

 

prezídium SBA a Lukáš Jančina prezident SBA