Nové členské SBA od roku 2023

Dovoľte mi predstaviť nové členské SBA, ktoré bude platiť od roku 2023.

Úplne prvou novinkou je udelenie (strieborného) VIP členstva SBA všetkým bývalým prezidentom SBA -> Cyrilovi Tatranskému, Milanovi Rozkošovi, Vladimírovi Ondejčíkovi, Ivanovi Štefanovičovi a Jurajovi Szabóovi na celé obdobie (4 roky) súčasného prezídia zadarmo, ako poďakovanie za prácu, ktorú pre asociáciu vykonali.

 

Nová forma členstva:

Základný člen SBA (bronzové 15 eur) – ponechané ako doteraz pre tých, ktorí sa každoročne rozhodujú, či sa v danom roku stanú členom SBA alebo nie. Majú možnosť vystavovať na národnej výstave SBA a budú dostávať emailom newsletter o novinkách.

Účasť na galavečery na národnej výstave bude za poplatok 30€

VIP člen SBA (strieborné 45 eur) – obsahuje výhody bronzového člena a navyše voľný vstup na galavečer. Takéto členstvo pre nás znamená lepšie plánovanie galavečera, veľkosti priestorov, počtu účastníkov, zhrnuté: zlepšenie organizácie a kvality.

Pripravujeme aj workshopy, kde budú mať VIP členovia SBA zlavnený (ak je organizátorom 3. strana) alebo úplne zadarmo (ak je organizátor SBA) vstup. Presnú spoluprácu dolaďujeme a každý takýto workshop oznámime na našej facebookovej stránke a na našom webe v sekcii Kalendár ODKAZ TU.

Aby sme členov motivovali k tejto forme členstva, rozhodli sme sa pripraviť darček, a to 1 ks nerezového náradia s logom SBA, ktoré dostane každý VIP člen zadarmo. Pre získanie darčeku je posledný termín zaplatenia strieborného členského príspevku 28.2., aby sme vedeli koľko si kusov dáme vyrobiť a vygravírovať logom SBA. Každý rok bude ako darček iné náradie a tým, ktorí zaplatia všetky 4 roky po sebe, bude zaslané ešte púzdro na náradie s logom SBA. ODKAZ TU.

 

Sponzor SBA (zlaté 350 eur) – výhody ako strieborný člen, plus ďalšie výhody. Sponzorom SBA sa môže stať fyzická osoba, ale aj právnická osoba (s.r.o., szco). Ako poďakovanie za maximálny príspevok sme sa rozhodli vyrobiť špeciálne vygravírované menovky, ktoré umiestnime na národnej výstave a danú osobu uvedieme aj na našej webstránke v sekcii sponzori. Ako ďalší darčer sme si pripravili každý rok špeciálnu misu vyrobenú len pre našu asociaciu, v spolupráci so slovenskými alebo českými keramirármi. Miska bude nepredajná a každý sponzor ju dostane ako poďakovanie. Posledným benefitom je možnosť zúčastniť sa ľubovoľného jedného workshopu na území SR maximálnej v hodnote 50 eur, ktorý uhradí asociacia SBA.

 

 

To všetko robíme preto, aby sme zvýšili povedomie o bonsajistike. Chceme pomáhať rozvoju tohto umenia sponzorovaním a spoluorganizáciou workshopov a bonsajových škôl. Ukázať každému novému bonsajistovi cestu a zoznámiť ho s lokálnymi bonsajovými majstrami a začleniť ich do našej komunity. Financie budú taktiež použité na nákup stromčekov do súťaže nový talent, kde bude víťaz reprezentovať Slovensko na európskej výstave a jednodňový tréning s majstrom, ktorý bude nášho víťaza pripravovať na reprezentáciu slovenska. Rovnako tak organizáciu národnej výstavy, zabezpečenie cien, diplomov, občerstvenia, dopravy a pod. Máme zriadený transparentný účet, ktorý budeme mesačne aktualizovať, kde si každý bude môcť pozrieť, koľko peňazí sme na účet asociacie získali a na čo boli peniaze použité.

 

Dúfam, že všetky vyššie uvedené informácie a dôvody Vás presvedčia stať sa členom nášho združenia.

 

PS: newsletter o novinkách a akciách bude zasielaný len členom, ktorí budú mať v danom roku zaplatené členské príspevky. Všeobecné informácie o združení budú zaslané emailom každému, kto bol členom SBA aspoň jeden rok.

 

Lukáš Jančina

prezident SBA