Hodnotenie stromov na národnej výstave

Jednou z najkontroverznejších tém bola a je hodnotenie stromov na národnej výstave a výber stromov na európsku výstavu EBA.

Cez leto 2022 som precestoval celé Slovensko a pýtal som sa mnohých bonsajistov, akú ideálnu predstavu hodnotenia by si zvolili na našom mieste. Samozrejme, 100 ľudí, 100 názorov. Dúfam, že každý bude súhlasiť aspoň na 90% a bude to prijateľná forma pre všetkých. Snažil som sa pripraviť takú schému hodnotenia, aby boli všetci nespokojní 🙂 Ideálny kompromis je, keď sú nespokojní všetci a nikto nie je úplne spokojný. 

 

Vyhodnotenie národnej výstavy od roku 2023 bude mať dve kategórie.

Hlavná kategória a kategória verejnosť.

V hlavnej kategórii sa porota bude skladať iba z profesionálnych bonsajistov, ktorí sa zúčastnia výstavy a ocenených bude 10 stromov:

– grand – listnáč – ihličnan – shohin – cena prezidentov SBA + 5 cien SBA

Z ocenených stromov bude na základe získaných hlasov zostavený rebríček nominácií na výstavu EBA. Tento zoznam bude verejný a hneď ako EBA oznámi počet miest pre našu krajinu, vyberieme stromy na základe tohto zoznamu. Ak sa niekto nebude môcť zúčastniť, prenechá miesto ďaľšiemu kandidátovi zo zoznamu.

 

V kategórii verejnosť bude tak isto ±10 cien, ktoré budú presne dohodnuté na výstave, podľa možností a podmienok. Ocenenia budú napríklad:

listnáč – ihličnan – shohin – verejnosť – veľvyslanec – organizátor – kvitnúci strom

Porota, ktorá bude túto kategóriu hodnotiť, bude vybraná náhodne (dobrovoľne), porotcom sa môže stať každý záujemca. Takto vieme podporiť aj budúcich majstrov a motivovať viac ludí.

 

Dúfam, že táto správa potešila každého člena SBA a teším sa na hodnotenie tento rok v Brezne! Po výstave budeme čakať spätnú väzbu od Vás členov SBA a sme otvorení zmenám a prípadným úpravam pravidiel na nasledujúci rok 2024.

 

Lukáš Jančina

Prezident SBA