Seriál Jána Zágoršeka 14 – Povrchové suiseki – kresba postavy

Okrem tvarov sugestívnych kameňov – suiseki môžeme zamerať svoj obdiv aj na ich zaujímavý povrch, najmä na kresbu (piktúru) vytvorenú rôznofarebnými horninami. Takéto suiseki má zväčša oválny až guľovitý tvar, čím sa pozornosť diváka sústredí len na obrázok. Svojou hodnotou sú zrovnateľné s klasickými suiseki. Podľa všeobecne uznávanej japonskej terminológie sa nazývajú monjó-iši, aj keď popravde v Japonsku nie sú príliš populárne – to skôr v Kórei, Malajzii a v Indonézii.

Najcennejšie sú …