2% z daní

Pre tých, ktorí by 2% zo svojich daní chceli poskytnuť na fungovanie SBA, je dostupné tlačivo na vyplnenie. Údaje o nás nájdete aj na stránke rozhodni.sk. Termín na poukázanie je zvyčajne do 30.4. pre zamestnancov, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ a 31.3. pre ostatných. V prípade potreby si môžete stiahnuť ďalšie tlačivá na rozhodni.sk.

Ak tlačivo za Vás vypĺňa zamestnávateľ, použite nasledovné údaje:

Obchodné meno alebo názov
Slovenská bonsajová asociácia
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo
Košice, 040 12, Galaktická č. 32
Právna forma
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
30869625