Výsledky dotazníka 2016 – Vyjadrenie prezídia

Prednedávnom mali členovia možnosť vyjadriť sa k fungovaniu SBA. Jeho výsledky sme zverejnili a prisľúbili vyjadrenie, ktoré nájdete nižšie.

Výsledky dotazníka neprekvapili. Potvrdili, čo bolo vidieť už dlhšiu dobu. Dalo by sa povedať, že stav je vážny a za hlavnú príčinu môžeme označiť pasivitu.
Ľudia sa prirodzene spájajú do klubov, spolkov alebo združení. Dôvod je jednoduchý – využívajú skutočnosť, že spolu dokážu robiť aktivity efektívnejšie alebo vo väčšom množstve. Jednoducho povedané, prináša im to viac ovocia. Zlá atmosféra alebo využívanie výhod bez poskytnutia protihodnoty prispieva k postupnému zániku združenia. Ľudia začnú odchádzať buď preto, že nedostávajú protihodnotu alebo preto, že už nevládzu ťahať so sebou aj ten zvyšok.

Netreba sa veľa zamýšľať, aby bolo jasné, že SBA má čo ľuďom dať a má ich kam posunúť. Je teda zbytočné zaoberať sa Hamletovou otázkou. Aktuálny je pre nás rovnako slávny výrok Johna F. Kennedyho: “Nepýtajte sa, čo krajina urobila pre vás, ale čo vy môžete urobiť pre svoju krajinu.” V zmysle tohoto citátu sa poďme pozrieť na jednotlivé dotazníkové otázky.

0. Účasť
Polovica z nás členov nereagovala na dotazník k dnešnému dňu (11. december 2016). Je samozrejme možné, že časť nemá pravidelný prístup na Internet, prípadne emailová adresa nie je už aktuálna. Do dotazníka prispeli aj dvaja nečlenovia, ktorí nie sú započítaní do oficálnej štatistiky.

1. Koľko rokov sa venujete bonsajistike
Na prvý pohľad veľmi dobrá štatistika – veľa členov berie bonsajistiku vážne. Na druhej strane to znamená, že nevieme pritiahnuť nových ľudí alebo sa začiatočníci ešte “necítia hodní” členstva. Jedným z dôvodov existencie SBA je šírenie bonsajistiky. To sa nedá inak ako odovzdávaním vedomostí od skúsenejších k tým menej skúseným.

2. Aký je hlavný dôvod, prečo ste sa stali členom SBA?
Na túto otázku sú najrôznorodejšie odpovede. Polovica z nás chce byť primárne súčasťou väčšieho celku. Tretina sa chce zapájať do aktivít a desatina chce primárne vystavovať na Národnej výstave. Každý máme svoje dôvody. Netreba pritom však zabúdať, že koľko som vzal, toľko treba vložiť späť 🙂

3. Akú úlohu má prezídium vo vzťahu k členom
Presne polovica členov zastáva názor, že vybraná časť členov, nazývaná prezídium, má realizovať ich nápady. Takýto prístup nie je správny. Ak aj odhliadneme od toho, že je to veľmi pohodlný prístup, pretože je pre zadávateľa časovo nenáročný a bez zodpovednosti, tak nie je v silách prezídia všetko stíhať z dôvodu nedostatku voľného času. Môžeme sa vrátiť späť k úvodu a bude jasné, kam to potom celé vedie. Viacerí z nás si veľmi dobre pamätajú na voľbu prezidenta v roku 2010. Málokto je ochotný zobrať si na plecia zodpovednosť na celé 4 roky a obetovať čas s rodinou či priateľmi.
Na druhej strane, byť členom prezídia je práve o zodpovednosti a schopnosti organizovať ľudí alebo akcie. Treba nájsť rovnováhu – tak ako prezídium nemá pasívne čakať na nápady od členov, tak nemajú členovia čakať, že všetko spraví za nich prezídium. Aby sme nedosiahli stav z Hlavy XXII.

4. Prezídium má byť zložené primárne z?
Otázka je čisto o budúcom smerovaní, čo by sme chceli do búdúcna. Niektoré možnosti sa významovo prekrývajú. Je veľmi dobré, že viac ako dve tretiny z nás chcú za svojich reprezentantov ľudí s chuťou pracovať. Dôležité je mať jasno v tom, čo očakávame a otvorene diskutovať o tom, čo bolo prezídiom vykonané a čo sa presunie na plecia ďalšiemu.

5. Pri ktorých príležitostiach má prezident reprezentovať SBA?
Za touto otázkou je pár nemilých príbehov, kde by každá strana mala čo povedať. Stalo sa, čo sa stalo, poďme veci zlepšiť. Zhodli sme sa, že reprezentovať treba. Ako prezídium sa budeme proaktívne snažiť reprezentovať a v rámci zlepšenia informovanosti budeme jasne komunikovať, kto z prezídia bude zastupovať SBA na ktorej akcii. Dúfame, že sa tak vytvorí pekný zvyk aktívneho a oficiálneho prizývania nielen SBA, ale aj zaujímavých hostí.

6. Máte prehľad príjmoch o výdajoch SBA?
Až tri štvrtiny z nás nemá prehľad o financovaní SBA. Samozrejme, otázka je položená veľmi jednoducho a znie nevinne. Opak je však pravdou. Za každou požiadavkou spraviť akciu, workshop, výstavu, vylepšiť postup, prispieť na niečo, zabezpečiť sa skrýva potenciálny náklad. Aktuálne fungujeme na každoročne vyrovnanom rozpočte – čo získame z členského a dvoch percent z daní na ďalší rok použíjeme na fungovanie asociácie. Prezídium musí mať pri rozhodovaní na mysli aj tento faktor.
Financovanie je každoročne zverejňované na stránke SBA a je aj súčasťou prospektov na galavečere na Národnej výstave.

7. Myslíte si, že nadišiel čas na spoločné výstavy s okolitými krajinami?
Veľmi malá časť členov výstavy priamo odmietla, tretina sa nevie vyjadriť a viac ako polovica by uvítala spoločnú výstavu. V nadväznosti na predchádzajúce otázky treba pripomenúť, že výstavy sú nákladová položka a organizačne náročná aktivita. Sme radi, že sa každoročne nájde bez väčších problémov klub ochotný ju zorganizovať. Okrem toho výstavy typu Triennale sú založené na dobrých vzťahoch. Realistický pohľad je, že momentálne na to nemáme kapacity, no veľmi radi sa necháme presvedčiť, že to tak nie je.

8. Myslíte si, že chýba jarná alebo jesenná výstava na spôsob Noelanders Trophy?
Dvojtretinové áno bolo neočakávané. Rozum káže predchádzajúcu otázku spojiť s touto a rovno nám je ľúto, že sme možnosť “áno” nerozdelili na “áno a vystavoval by som” a “áno a prišiel by som sa pozrieť”.

9. Myslíte si, že výber ocenených stromov na Národnej výstave je transparentný?
Odpovede na túto otázku nás sklamali asi najviac. Veľmi dlho sme špekulovali, ako by sa dal celý proces spraviť transparetný natoľko, aby boli všetci spokojní a konečne zmizli zákulisné rečí o účelovosti. Zdá sa, že je to nemožné. Vždy sa nájde niekto, kto bude mať iný pohľad na výber ocenení. Sme otvorení akýmkoľvek nápadom a túto tému otvoríme aj na najbližšej Národnej výstave. Zatiaľ ako prezídium dávame do pozornosti aktuálny postup oceňovania stromov:
https://bonsai-sba.sk/organizacia/stanovy/

10. Kto by mal hodnotiť stromy na Národnej výstave?
Otázka na rovnakú tému ako tá predchádzajúca. Ani samotní členovia nemajú jednoznačne jasno v tom, kto by mal stromy posudzovať. Vypracujeme návrh výberu členov poroty a budeme o ňom diskutovať na najbližšej Národnej výstave

11. Informuje SBA dostatočne o bonsajových aktivitách?
Viac ako polovica členov považuje aktuálne formy informovania za postačujúce. Tretina členov by preferovala newsletter. Technicky rovnakú funkcionalitu poskytuje už aj naše RSS:
https://bonsai-sba.sk/navigacia/rss-2/
Rozumieme, že newsletter je používateľsky príjemnejší a psychologicky je to bližší kontakt s SBA. Aktívne preto hľadáme člena, ktorý by bol ochotný raz za mesiac pripraviť newsletter v požadovanej kvalite.

12. Postrehli ste niektoré zo zlepšení fungovania SBA?
Z výsledku vyplýva, že najviac členovia vnímajú zlepšenie informovania.

13. a 14. Čo by ste zlepšili
Jednotlivé body sme komunikovali s členmi individuálne. Kedykoľvek budete mať pocit, že niečo nefunguje ako má alebo je “zvláštne”, neváhajte sa opýtať. Možno nie ste sami, možno nám niečo nenapadlo, možno máte viac možností a viete tak prispieť k lepšiemu fungovaniu SBA.

Ak ste sa prelúskali až sem, veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Tým, ktorí dotazník vyplnili ďakujeme ešte raz za ich čas a ochotu.

S pozdravom
Prezídium SBA