Súťaž o najkrajší plagát na Národnú výstavu 2016

Slovenská bonsajová asociácia vyhlasuje súťaž o najkrajší plagát na 14. ročník Národnej výstavy.

Súťaž prebehne v dvoch kolách

 1. Do 15.2.2016 môžete zasielať svoje návrhy plagátu na info@bonsai-sba.sk
 2. Od 15.2.2016 do 29.2.2016 prebehne hlasovanie na stránkach Slovenskej bonsajovej asociácie. Na hlasovanie je potrebná registrácia na našom fóre. Hlasovať sa bude za plagáty bez uvedenia mena súťažiacich, tie budú doplnené až po ukončení hlasovania

Čo musí plagát obsahovať (nie doslovne, ale informačne)

 1. strom, ktorý dostal cenu grand prix na 13. ročníku Národnej výstavy (Banská Bystrica)
 2. suiseki, ktoré dostalo cenu na 13. ročníku Národnej výstavy
 3. Nasledovné texty:
  1. meno usporiadateľa – Slovenská bonsajová asociácia
  2. názov výstavy – XIV. Národná výstava
  3. miesto výstavy – Vlastivedné múzeum v Hlohovci
  4. dátum a čas výstavy (3. – 5.6.2016)
 4. miesto pre logá sponzorov
 5. voliteľne fotku múzea alebo logo mesta
 6. voliteľne logo Slovenskej bonsajovej asociácie
 7. výsledný formát plagátu A4

Obrázky si môžete vyžiadať na info@bonsai-sba.sk.

Výherca bude zverejnený na týchto stránkach a ohodnotený v rámci Galavečera na Národnej výstave, kde si preberie aj cenu. V rovnakom dizajne budú vyhotovené aj diplomy. Účastník súťaže dáva Slovenskej Bonsajovej Asociácii právo návrh plagátu zverejniť a použiť na propagáciu Národnej výstavy.

Black Scissors Bonsai Styling Video Contest 2015 – medzinárodná súťaž v tvarovaní

Komunita Black Scissors založená Robertom Stevenom v spolupráci s Bonsai Lithuania (organizátor EBC v roku 2015) organizujú video súťaž v tvarovaní bonsajov.

Cieľ a podmienky

Cieľom je podporiť amatérov, resp. neprofesionálov v ich tvorbe a propagovať bonsajové umenie. Preto je súťaž určená pre neprofesionálov, ktorí sa buď:

 • nevenujú bonsajistike dlhšie ako 3 roky
 • nezarábajú na tvorbe bonsajov viac ako 100 dolárov ročne

Súťažiaci môže súťažiť s jedným stromov.

Materiál

V zázade nie sú kladené žiadne podmienky, ale dôraz je kladený na spracovanie surového materiálu. Preto bude lepšie hodnotený materiál zo záhradníctva, alebo yamadori, ktoré nebolo tvarované. Materiál nesmie byť nijako pripravovaný (tvarovanie, či zakracovanie). Všetka práca musí byť autorova, preto sa neberú stromy z workshopov, takisto ako výsledky po konzultácii s niekým iným.

Hodnotenie

Zloženie poroty bude čoskoro zverejnené. Hodnotiť sa bude na základe dodaného obrazového materiálu z videa. Hodnotiť sa bude iba bonsaj, nie miska alebo nádoba. V deň ukončenia súťaže porota pridelí body nasledovne:

 • 0 až 10 bodov za dizajn
 • 0 až 10 bodov za techniku
 • 0 až 10 bodov za kreativitu, vrátane zmeny pred a po tvarovaní

Súťažiaci s najväčším počtom bodov získa ocenenie Grand Winner (hlavný výherca). V prípade, že viacero súťažiacich bude mať rovnaký počet bodov, prebehne hodnotenie daných stromov znova, až pokým nebude zvolený práve jeden.

Ceny

Grand Winner – súťažiaci so ziskom najviac bodov vyhráva:

 • letenku v ekonomickej triede zo svojej krajiny do Litvy ako sponzorský dar od výrobcu náradia RYUGA
 • voľný vstup na výstavu Bonsai Lithuania 2016
 • darčekovú sadu od výrobcu RYUGA
 • Diplom

2nd Winner – druhý v poradí získava:

3rd Winner – tretí v poradí získava:

Zmena cien je vyhradená, resp. môže byť predmetom prerozdelenia, ak bude udelených viacero ohodnotení. Všetci súťažiaci získajú certifikát o účasti. Ocenenia budú ohlásené počas „Black Scissors Night“.

Ako sa prihlásiť

Pred prihlásením si je potrebné prečítať podmienky účasti. Postup je nasledovný

 1. Vytvorené video nahrať na youtube s názvom „Black Scissors Bonsai Styling Video Contest – Lithuania 2016 – (popis autora)“, pričom „popis autora“ je celé meno, krajina, botanický druh, krátky popis výsledku a hash tagmi #lithuania2016 #blackscissors (veľmi dôležité)
 2. Uvedené video priložiť na facebook stránku Black Scissors Bonsai Convention Lithuania 2016 s rovnakým textom ako názov videa z bodu 1
 3. Odkaz na video zaslať na mailto:videocontest.lithuania16@gmail.com s predmetom „Black Scissors Bonsai Styling Video Contest – Lithuania 2016 – (meno autora)“ a do tela uviesť
  1. Odkaz na youtube
  2. Celé meno autora
  3. Krajinu
  4. Adresu, email a mobilný kontakt
  5. Botanický materiál
  6. Výška stromu
  7. Krátky popis tvarovania
  8. Fotka pred a po tvarovaní vo formáte JPEG

Video nahrávka

Môže byť vytvorená v ľubovoľnom formáte, ktorý sa dá nahrať na youtube (ten vykoná konverziu do svojho formátu). Video musí maž čistý a jasný obraz a zvuk bez „vyrušujúceho“ pozadia. Úvod videa musí obsahovať predstavenia autora, krajinu a botanický druh tvarovaného stromu. Následne musí byť strom nasnímaný z každej strany a zoomom na detaily. Následne treba pokračovať procesom tvarovania, vrátane zmeny pozície, zásadných zmien dizajnu a špecifických techník. Koniec videa musí zobraziť celý strom s následným zoomom na dôležité časti. Voliteľne môže byť ukázaný náčrt budúceho vývoja a navrhovanej misky alebo nádoby. Video môže byť upravené, ale nie viac ako 15 minút. Nie je povolený žiaden asistent. Je možné rozprávať v akomkoľvek jazyku, ale povinné časti a priložené texty musia byť v angličtine.

Termín

Video treba zaslať do polnoci 31. marca 2016 podľa časovej zóny CST (GMT-5), čo vzhľadom na letný čas a časovú zónu Slovenska je do 7:00 ráno nasledujúceho dňa. Hodnotiť sa ale bude iba prvých 100 stromov. Zvyšný účastnící dostanú certifikát o účasti.

Zverejnenie výsledkov

Výhercovia budú ohlásení na oficiálnej stránke a facebook stránke. Kontaktovaní budú najneskôr do 5. júna 2016.

Oprávnenia, autorské práva a ostatné

Autorské práva zostávajú samozrejme autorovi. Video ale nesmie byť pred súťažou zverejnené online alebo cez iné distribučné kanály. Súťažiaci umožňuje použitie videa, obsahu a textov na publikácie organizátora – Lithuania 2016 – International Black Scissors Bonsai Convention a jeho využitie ich spolupracovníkmi. Súťažiaci akceptuje pravidlá a ich zmeny, ak boli dodatočne upravené pre ich nejasnosť. Súťažiaci sa takisto zavazuje akceptovať výsledky hodnotenia a zbavuje porotu akýchkoľvek záväzkov a následkov z toho výplývajúcich. Výsledky sú finálne a nedajú sa zmeniť, ani právne vymáhať.

Podpora od Slovenskej bonsajovej asociácie

SBA ponúka svojim členom, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, pomoc v nasledovných oblastiach:

 • technické záležitosti – pomoc so strihom videa a nahratím videa na youtube
 • jazykové záležitosti – pomoc s prekladom a prípravou povinných častí videa
 • komunikácia – zabezpečenie komunikácie s organizátorom v mene súťažiaceho

Ako prípravu na súťaž je možné využiť rôzne workshopy, ktoré sú pravidelne zverejňované na našich stránkach.

Anglická a Európska jesenná súťaž v tvarovaní 2015

Anglická a Európska jesenná súťaž v tvarovaní 2015

Marcus Watts na svojom blogu Little Cornish Trees vyhlásil súťaž v tvarovaní borievok, ktorej podnetom bola súťaž vyhlásená Bonsai Odyssey v USA.

Pravidlá sú jednoduché:

 • k dispozícii je 21 stromov – borievky vo vynikajúcom stave a teda počet je obmedzený na 21 súťažiacich
 • stromy budú po prihlásení vsšetkých súťažiacich zaslané naraz do Anglicka, Írska a Európy (Európska únia) 28-29 septembra 2015
 • stromy budú očíslované a vyžrebované pre každého súťažiaceho Marcusovov ženou
 • súťaž potrvá mesiac a do 1. novembra musia byť zaslané fotky zo štyroch strán a vrchu, aby sa dal strom posúdiť priestorovo
 • hodnotenie vykoná porota, ktorá dostane fotky stromov anonymne (fotky s číslami bez mien)
 • cena stromu je GBP 80, resp. do Európskej únie (a teda aj na Slovensko) za GBP 90
 • minimálny počet súťatiacich je 10, v prípade, že sa do termínu nenaplní kapacita, budú peniaze zaslané naspäť, resp. je stále možné si strom nechať zaslať spolu so vzniknutým rozdielom späť na účet
 • prevod sa realizuje tromi spôsobmi:
  • cez Paypal platbu na info@aqualabs.co.uk
  • kreditnou kartou a hovorom na tel. číslo 07855 300789
  • bankovým prevodom na účet (detaily cez email)

Čo možete vyhrať:

 • v prípade 10 až 14 účastníkov je 1. cena poukážka na GBP 100 a 2. cena poukážka na GBP 50 na nákup v Marcusovom obchode
 • v prípade 14 až 21 účastníkov je 1. cena poukážka na GBP 120, 2. cena GBP 60, 3. cena GBP 30 na nákup v Marcusovom obchode

Asistencia s prihlásením od Slovenskej bonsajovej asociácie:

 • Ak neovládate anglický jazyk, alebo potrebujete asistenciu, môžete sa obrátiť na SBA na info@bonsai-sba.sk
 • Ak nemáte možnosť zaslania poplatku za strom, môžeme tak urobiť za Vás. Ak neviete ako na to, je možné zaslať presné inštrukcie
 • S tvarovaním stromu Vám nemôžeme asistovať 🙂