Súťaž o najkrajší plagát na Národnú výstavu 2016

Slovenská bonsajová asociácia vyhlasuje súťaž o najkrajší plagát na 14. ročník Národnej výstavy.

Súťaž prebehne v dvoch kolách

 1. Do 15.2.2016 môžete zasielať svoje návrhy plagátu na info@bonsai-sba.sk
 2. Od 15.2.2016 do 29.2.2016 prebehne hlasovanie na stránkach Slovenskej bonsajovej asociácie. Na hlasovanie je potrebná registrácia na našom fóre. Hlasovať sa bude za plagáty bez uvedenia mena súťažiacich, tie budú doplnené až po ukončení hlasovania

Čo musí plagát obsahovať (nie doslovne, ale informačne)

 1. strom, ktorý dostal cenu grand prix na 13. ročníku Národnej výstavy (Banská Bystrica)
 2. suiseki, ktoré dostalo cenu na 13. ročníku Národnej výstavy
 3. Nasledovné texty:
  1. meno usporiadateľa – Slovenská bonsajová asociácia
  2. názov výstavy – XIV. Národná výstava
  3. miesto výstavy – Vlastivedné múzeum v Hlohovci
  4. dátum a čas výstavy (3. – 5.6.2016)
 4. miesto pre logá sponzorov
 5. voliteľne fotku múzea alebo logo mesta
 6. voliteľne logo Slovenskej bonsajovej asociácie
 7. výsledný formát plagátu A4

Obrázky si môžete vyžiadať na info@bonsai-sba.sk.

Výherca bude zverejnený na týchto stránkach a ohodnotený v rámci Galavečera na Národnej výstave, kde si preberie aj cenu. V rovnakom dizajne budú vyhotovené aj diplomy. Účastník súťaže dáva Slovenskej Bonsajovej Asociácii právo návrh plagátu zverejniť a použiť na propagáciu Národnej výstavy.