Bonsai PKO Exhibition 2015

Fotoreportáž z vyhodnotenia Memoriálu Tibora Opáta 2009

Na počesť a pamiatku nášho priatelia, skvelého človeka, bonsajistu a tvorcu suiseki Tibora Opáta sa konala v roku 2009 pod záštitou prezidenta SBA reprezentačná internetová výstava bonsajov a suiseki nazvaná Memoriál Tibora Opáta. Chcem sa poďakovať všetkým z Vás, ktorí ste sa aktívne zapojili do tejto internetovej súťaže, a tým ste aj takto ocenili pamiatku Tibora Opáta.

Súťažné kategórie:

 1. Internetová súťaž o najkrajší bonsai
 2. Internetová súťaž o najkrajšie suiseki

Hodnotenie Memoriálu Tibora Opáta:

 1. Internetové hodnotenie slovenských bonsajistov Slovenského internetového hodnotenia sa zúčastnilo 18 bonsajistov.
 2. Hodnotenie medzinárodnej poroty
  Medzinárodnú odbornú porotu tvorili:
  Min Hsuan Lo, Taiwanu
  Ron Maggio, USA
  Mário A. G. Leal , Brazília
  Tobie Kleynhans, Južná Afrika

 

Víťazi slovenského internetového hodnotenia:

1.miesto v súťaži o najkrajší bonsaj: Milan Roskoš – hruška

1. miesto v súťaži o najkrajšie suiseki: Peter Brodňanský – Lesklá hora

Víťazi hodnotenia medzinárodnej poroty:

1. miesto v súťaži o najkrajší bonsaj: Vladimír Ondejčík – Pinus uncinata

1. miesto v súťaži o najkrajšie suiseki: Juraj Formel – Hora posvätných vodopádov

Diplomy a ceny pre víťazov

Prezident SBA udelil diplomy víťazom a venoval im aj hodnotnú cenu – unikátny kamenný ručne maľovaný ozdobný tanier od Veľvyslanectva Indonézie.

Diplomy vyrobilo a ceny víťazom venovalo Bonsai centrum Nitra.

Víťazom gratulujeme.

Diplomy víťazov slovenského internetového hlasovania:

ab

 

 

 

 

 

 

Diplomy víťazov hodnotenia medzinárodnej poroty:

cd

 

 

 

 

 

 

Cena udelená víťazom Memoriálu Tibora Opáta:

Odovzdávanie cien víťazom na Priateľskom stretnutí bonsajistov v Čajovni dobrých ľudí v Nitre:

RNDr. Vladimír Ondejčík
Bonsai PKO Exhibition 2015

Súťaž talentov – Národná výstava, Prešov

Na národnej výstave sa uskutočnila i Súťaž talentov SBA s priamym postupom na Súťaž talentov EBA, ktorá bude v roku 2010 v Zűrichu.

Východiskový materiál si súťažiaci najprv prezreli a potom si svoj strom vylosovali.

Pôvodne bolo prihlásených 8 bonsajistov do súťaže talentov, no nakoniec sa tento počet zredukoval na 3 odvážnych a talentovaných súťažiacich.

Marián Pekarík  a vylosovaný strom

Peter Vitéz a vylosovaný strom

Juraj Szabo a vylosovaný strom

Tvarovanie bolo odštartované, súťažiaci dostali 4 hodiny času.

… v pracovnom nasadení

… súťažiacim sa nesmelo radiť

… každý si zvolil svoj vlastný prístup k rastline

Tvarovanie Mariána Pekaríka, ktorý zvolil jednoduchý vzpriamený štýl stromu

Štýl Petra Vitéza

a Juraj Szabo a jeho štýl

Prvý ukončil svoju prácu Marián Pekarík

Rozhodca Marek Gajda z Poľska, pristúpil k stromom až po ich úplnom vytvarovaní a určil poradie Súťaže talentov SBA.

Stromy všetkých súťažiacich boli vytvarované veľmi zaujímavo a Marek Gajda

ocenil ich tvorivý prístup.

Na 3. mieste sa umiestnil Juraj Szabo, rozhodca poukázal na to, že jin i koruna stromu by mali byť vzhľadom na dĺžku a hrúbku kmeňa subtílnejšie.

2. miesto patrilo Petrovi Vitézovi, u ktorého sa vyskytovali rovnaké chybičky. Koruna by viac vynikla keby bola ľahšia a kompaktnejšia.

Marek Garda každopádne odporučil súťažiacim, ktorým talent zjavne nechýba, aby ďalej trénovali tvarovanie stromov. Povedal, že nie je dôležité ako dlho sa kto zaoberá bonsajmi, ale koľko stromov za ten čas vytvaruje. Obaja majú veľmi dobré šance uspieť v súťaži talentov na ďalšom ročníku národnej výstavy.

Víťazný strom Mariána Pekaríka – bol vytvarovaný v jednoduchom štýle a zachoval si najviac ľahkosti. Víťaz postupuje na Súťaž talentov EBA do Zűrichu.

O výsledky súťaže talentov bol veľký záujem, no dúfame, že v budúcom roku viacerých divákov stretneme aj medzi súťažiacimi. Mariánovi Pekaríkovi držíme palce. René Lepmpeľovi ďakujeme za dobrú organizáciu.

Video z hodnotenia:

 
 
Text a foto: Alena Ondejčíková
Video: Julius Kolesár
Bonsai PKO Exhibition 2015

Druhý deň Národnej výstavy v Prešove – dopoludňajšie tvarovania

Na druhý deň národnej výstavy v Prešove vystúpil Erik Križovenský

Jacek Pietakiewicz z Krakova

a Ivan Štefanovič zo Svätého Jura

Začiatok tvarovania Erika Križovenského

Ivan Štefanovič bez váhania zredukoval korunu stromu

a opracoval jiny

Aj Jacek Pietakiewicz začal redukciou koruny a tvorbou mŕtveho dreva. Použil i techniku opaľovania jinov.

Na strome Erika Križovenského nebolo spočiatku badať výrazné zmeny, no Erik trpezlivo vysvetľoval publiku základy tvarovania.

Ivan Štefanovič vyniká precíznou technikou drôtovania a vysokou remeselnou zručnosťou.

Jacekovi pomáhala i manželka Marta, ktorá je tiež výbornou bonsajistkou

Jacek i Marta sa tvorbe bonsajov naučili predovšetkým vo Varšavskej škole Mareka Gajdu.

Dôkladné ukladanie koruny

Borievka je vytvarovaná

Jacek a Marta Pietakiewicz z Krakova a ich borievka

Jemná práce Erika Križovenského na korune stromu pokračuje

Ivan Štefanovič a výsledok jeho vystúpenia, pekná borievka ladných tvarov

Oba stromy Varšavskej školy vytvorené na Národnej výstave v Prešove. Vytvarovali ich Marek Gajda a druhý Jacek a Marta Pietakiewicz.

Výsledok tvarovania Erika Križovenského.

 

 Text a foto: Alena Ondejčíková