Druhý deň Národnej výstavy v Prešove – dopoludňajšie tvarovania

Na druhý deň národnej výstavy v Prešove vystúpil Erik Križovenský

Jacek Pietakiewicz z Krakova

a Ivan Štefanovič zo Svätého Jura

Začiatok tvarovania Erika Križovenského

Ivan Štefanovič bez váhania zredukoval korunu stromu

a opracoval jiny

Aj Jacek Pietakiewicz začal redukciou koruny a tvorbou mŕtveho dreva. Použil i techniku opaľovania jinov.

Na strome Erika Križovenského nebolo spočiatku badať výrazné zmeny, no Erik trpezlivo vysvetľoval publiku základy tvarovania.

Ivan Štefanovič vyniká precíznou technikou drôtovania a vysokou remeselnou zručnosťou.

Jacekovi pomáhala i manželka Marta, ktorá je tiež výbornou bonsajistkou

Jacek i Marta sa tvorbe bonsajov naučili predovšetkým vo Varšavskej škole Mareka Gajdu.

Dôkladné ukladanie koruny

Borievka je vytvarovaná

Jacek a Marta Pietakiewicz z Krakova a ich borievka

Jemná práce Erika Križovenského na korune stromu pokračuje

Ivan Štefanovič a výsledok jeho vystúpenia, pekná borievka ladných tvarov

Oba stromy Varšavskej školy vytvorené na Národnej výstave v Prešove. Vytvarovali ich Marek Gajda a druhý Jacek a Marta Pietakiewicz.

Výsledok tvarovania Erika Križovenského.

 

 Text a foto: Alena Ondejčíková