Súťaž talentov – Národná výstava, Prešov

Na národnej výstave sa uskutočnila i Súťaž talentov SBA s priamym postupom na Súťaž talentov EBA, ktorá bude v roku 2010 v Zűrichu.

Východiskový materiál si súťažiaci najprv prezreli a potom si svoj strom vylosovali.

Pôvodne bolo prihlásených 8 bonsajistov do súťaže talentov, no nakoniec sa tento počet zredukoval na 3 odvážnych a talentovaných súťažiacich.

Marián Pekarík  a vylosovaný strom

Peter Vitéz a vylosovaný strom

Juraj Szabo a vylosovaný strom

Tvarovanie bolo odštartované, súťažiaci dostali 4 hodiny času.

… v pracovnom nasadení

… súťažiacim sa nesmelo radiť

… každý si zvolil svoj vlastný prístup k rastline

Tvarovanie Mariána Pekaríka, ktorý zvolil jednoduchý vzpriamený štýl stromu

Štýl Petra Vitéza

a Juraj Szabo a jeho štýl

Prvý ukončil svoju prácu Marián Pekarík

Rozhodca Marek Gajda z Poľska, pristúpil k stromom až po ich úplnom vytvarovaní a určil poradie Súťaže talentov SBA.

Stromy všetkých súťažiacich boli vytvarované veľmi zaujímavo a Marek Gajda

ocenil ich tvorivý prístup.

Na 3. mieste sa umiestnil Juraj Szabo, rozhodca poukázal na to, že jin i koruna stromu by mali byť vzhľadom na dĺžku a hrúbku kmeňa subtílnejšie.

2. miesto patrilo Petrovi Vitézovi, u ktorého sa vyskytovali rovnaké chybičky. Koruna by viac vynikla keby bola ľahšia a kompaktnejšia.

Marek Garda každopádne odporučil súťažiacim, ktorým talent zjavne nechýba, aby ďalej trénovali tvarovanie stromov. Povedal, že nie je dôležité ako dlho sa kto zaoberá bonsajmi, ale koľko stromov za ten čas vytvaruje. Obaja majú veľmi dobré šance uspieť v súťaži talentov na ďalšom ročníku národnej výstavy.

Víťazný strom Mariána Pekaríka – bol vytvarovaný v jednoduchom štýle a zachoval si najviac ľahkosti. Víťaz postupuje na Súťaž talentov EBA do Zűrichu.

O výsledky súťaže talentov bol veľký záujem, no dúfame, že v budúcom roku viacerých divákov stretneme aj medzi súťažiacimi. Mariánovi Pekaríkovi držíme palce. René Lepmpeľovi ďakujeme za dobrú organizáciu.

Video z hodnotenia:

 
 
Text a foto: Alena Ondejčíková
Video: Julius Kolesár