Reportáž – 15.Národná výstava bonsajov a suiseky

Tento rok sa výstava konala v Košiciach, v priestoroch botanickej záhrady ako súčasť Cassovia bonsai výstavy, ktorá je už pravidelnou súčasťou májových kultúrnych akcií v meste.

Spolu bolo k videniu okrem bonsajov členov SBA aj bonsaje z Bonsaj klubu KošiceBonsaj centra Košice, pričom boli odlíšené farebnou menovkou. Výstava bola situovaná vo vestibule a výstavnej miestnosti s tradičným čiernym pozadím a dala vyniknúť kráse exponátov. Pretože bolo prihlásených veľa bonsajov, niekedy sa javilo obdivovateľom až príliš veľa uložených bonsajov na malej ploche. Prezentácia suiseky ako súčasť výstavy bola tiež na výbornej úrovni. Všetky kamene boli uložené v uzavretých sklenených vitrínach.

Akcia bola zabezpečovaná v spolupráci s pracovníkmi botanickej záhrady, ktorí aj zabezpečili zvoz a odvoz po Slovensku, za čo im treba vysloviť poďakovanie. Trvanie výstavy bolo predĺžené až do pondelku, pretože pondelok bol štátny sviatok, čo umožňovalo návštevu výstavy širokou verejnosťou aj v tento deň. Návštevníci si mohli zakúpiť materiál na pestovanie bonsajov, náradie, misky a iné potreby na pestovanie. Počas pracovných dní navštívili výstavu aj školopovinné deti, ktoré sa aj takouto formou dozvedeli o pestovaní stromkov užitočné informácie.

Výstava bola otvorená v piatok 5.5.2017 za účasti veľvyslanca Japonska v SR, riaditeľa Botanickej záhrady, prezidenta SBA a predsedu Bonsaj klubu Košice. V sobotu sa konala súťaž nových talentov, kde sa jej zúčastnilo 5 členov SBA, konala sa tvarovačka donesených stromov spolu s lektorom J.Szabóm a samozrejme sa diskutovalo o vystavených stromamoch. Vo večerných hodinách na spoločenskom stretnutí sa udeľovali tituly pre súťažiacich a nominácie bonsajom. Atmosféra bola uvoľnená aj preto, lebo sa neriešili otázky práce a života v SBA komunite. Na to slúžila konferencia v nedeľu doobeda, kde sa mohli členovia vyjadriť a následne aj schváliť návrhy na ďalšiu činnosť. To, čo sa schválilo je popísane v správe, ktorá je prístupná na WEB stránke SBA. Ako každý rok aj tento sa vystavené bonsaje nafotili a sú viditeľné v galérii SBA.

Úroveň vystavených bonsajov každoročne stúpa, objavujú sa nové mená na vizitkách, tohto roku sa vo väčšej miere objavili rôzne bonsajové kombinácie – napr. záhradky, kamenné variácie s rastlinkami a zvyšuje sa aj úroveň doplnkových rastlín. Trošku osobne ma mrzí, že niektoré bonsaje sú „degradované“ zlým výberom bonsajovej misky.

Záverom treba vysloviť pochvalu organizátorom 15. národnej výstavy SBA a popriať im veľa úspechov a inšpirácií pre nasledujúci ročník, pretože sa bude konať opäť v Košiciach. Prvotné informácie sľubujú ešte lepší zážitok ako tohto roku.

Vďaka.

Zápisnica z Národnej výstavy 2017

Na valnom zhromaždení bolo prítomných 15 členov SBA a 5 členov prezídia (Juraj Szabó, Vlado Kamocsai, Július Kolesár, Vlado Kriško, Rasťo Moravčík, Ladislav Lenčucha sa nezúčastnil z rodinných dôvodov).

Členom bola predložená finančná správa hospodárenia SBA, ktorá je dostupná tu.

Prítomní hlasovaním schválili nasledujúce body:

  1. Zmenu spôsobu výberu ocenených stromov a stromov na EBC – podľa návrhu prezídia – t.j. pred každou NV bude v hlasovacom lístku navrhnutá 10 členná porota, ktorá vyberie ocenené stromy.
  2. SBA bude naďalej prispievať na dopravu stromov na výstavy EBA, sumou 30€ na jeden strom. Zvyšné náklady na dopravu, ubytovanie, atď si vystavovateľ hradí sám.
  3. Pravidlá súťaže talentov zostávajú bez zmeny, t.j. výherca súťaže reprezentuje Slovensko na NTC v nasledujúcom roku. Výherca nemá viac právo súťažiť v súťaži talentov nasledujúce roky. Návrh aby výherca súťaže nebol automaticky reprezentant na NTC EBA, ale postúpil do akejsi daľšej skupiny súťažiacich o postup do ETC, neprešiel kvôli možnej demotivácii nových členov a súťažiacich na talentoch. Prezídium doporučuje organizovať viac klubových a lokálnych súťaží, tvarovačiek, za účelom zdokonaľovania sa členov v tvarovaní.
  4. Každá NV musí byť organizovaná v termíne víkendu, kvôli návštevnosti členov, súťažiacich talentov, atď.
  5. Každý plagát na NV musí obsahovať okrem stromu aj suiseki ( ocenené z predchádzajúceho ročníka)
  6. Vystavovať bonsaje a suiseki na NV môže iba riadny člen SBA.

Nasledujúca NV bude opäť v Košiciach, prezídium upresní termín, prandepodobne 28.4. – až 1.5. 2018 (nasledujúci víkend je ARCO EBA). Predbežne budú hosťami NV 2018 Václav Novák, Pavel Slovák a Kestutis Ptakauskas. Prezídium vyzve členov, aby ponúkli stromy na demo pre hostí. Spôsob výberu demostromu bude dodatočne spresnený.

Termín a miesto Národnej výstavy 2017

Tento rok sa mala konať Národná výstava v Prešove od 19. do 22. septembra ako súčasť Bonsai Prešov Exhibition – výstava vo veľmi pekných priestoroch organizovaná ľuďmi, ktorí bonsajom rozumejú a majú s organizáciu výstav roky skúseností.
.
Bohužial nebolo možné zabezpečiť priestory Čierneho orla na tradičný víkendový termín. Prezídium Slovenskej Bonsajovej Asociacie tak bolo postavené pred neľahkú ulohu – rozhodnúť, či Národná výstava bude cez pracovný týždeň v Prešove alebo na inom mieste cez víkend.
Po dlhej diskusii a úvahách, ako situáciu vyriešiť, prezídium dospelo k záveru, že bude najlepšie vykonať prieskum medzi členmi – ochotu a možnosť zúčastniť sa za stanovených podmienok.

Výsledky ukázali, že väčšina oslovených členov by nemala možnosť zúčastniť sa výstavy, súťaže, workshopov alebo vystavovať stromy pre pracovné povinnosti. Následne boli oslovení členovia jednotlivých klubov, či by v skrátenom konaní dokázali zorganizovať Národnú výstavu. Vyjadrenia boli, žiaľ, zamietavé.

Prezídium preto rozhodlo, že Národná výstava sa nebude konať v Prešove, ale v Košiciach ako súčasť Bonsai Cassovia od 5. do 8. mája, kde Juraj Szabó prepustil časť priestorov výstavy v prospech Slovenskej Bonsajovej Asociácie.

Upozorňujeme členov, že napriek tejto zmene sa výstava Bonsai Prešov Exhibition bude konať v plánovanom termíne a vrelo odporúčame zúčastniť sa jej, ak budú mať takú možnosť. Je to jedna z najlepších výstav a nie náhodou je medzinárodná. Nebude tam chýbať ani prezident SBA.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Príloha A – informácia od Reného Lempeľa zo 7.2.2017
Ahoj,
termín výstavy je definitívne stanovený na 19.-22.septembra 2017. Výstava prebehne rovnako ako v minulom roku v priestoroch Čierneho orla a na galavečer budeme mať rovnako k dispozícii priestory Karaffovej väznice.
Prípravy výstavy sú už v plnom prúde, tak by sme si mohli sadnúť na požiadavky a predstavy prezídia, aby sme to organizovali s kompletnou predstavou. Skúste navrhnúť nejaký termín, pokúsime sa vám prispôsobiť.
Ďakujem,Rene.

Príloha B – vyjadrenie Reného Lempeľa k termínu z 9.2.2017
Ahoj,
stanovisko organizátorov “Bonsai Prešov Exhibition” a spoluorganizátorov “Národnej výstavy” v roku 2017 pre všetkých skeptikov je následovné. Výstava je naplánovaná a určite bezo zmien prebehne v termíne od 19. do 22.9.2017. Vzhľadom na vyťaženosť historickej sály Čierneho orla sú jej priestory počas víkendov vybukované na 5 rokov vopred a len výnimočne sa víkendový termín nečakane uvolní, čo sa v tomto roku nestalo. Napriek tomu zo skúseností považujeme víkendy z hľadiska návštevnosti za nezaujímavé a teda termín výstavy za vhodný. Okrem tejto skutočnosti máme v spolupráci s Mestom pripravenú podružnú akciu na pešej zóne s príbuznou tématikou, ktorá ná m prinesie množstvo návštevníkov. Akcia je z hľadiska organizovania, dotácií, pozívania hostí,……. v nenávratnom štádiu.
Keďže sme ako spoluorganizátor termínom Národnej výstavy neporušili žiadne dohody a pokyny zo strany prezídia SBA, nevidíme dôvod na zmenu. Napriek tomu budeme akceptovať skutočnosť, ak sa prezídium SBA rozhodne organizáciu Národnej výstavy 2017 postúpiť niekomu inému.
Za Slovak Shohin Association, René Lempeľ.