Reportáž – 15.Národná výstava bonsajov a suiseky

Tento rok sa výstava konala v Košiciach, v priestoroch botanickej záhrady ako súčasť Cassovia bonsai výstavy, ktorá je už pravidelnou súčasťou májových kultúrnych akcií v meste.

Spolu bolo k videniu okrem bonsajov členov SBA aj bonsaje z Bonsaj klubu KošiceBonsaj centra Košice, pričom boli odlíšené farebnou menovkou. Výstava bola situovaná vo vestibule a výstavnej miestnosti s tradičným čiernym pozadím a dala vyniknúť kráse exponátov. Pretože bolo prihlásených veľa bonsajov, niekedy sa javilo obdivovateľom až príliš veľa uložených bonsajov na malej ploche. Prezentácia suiseky ako súčasť výstavy bola tiež na výbornej úrovni. Všetky kamene boli uložené v uzavretých sklenených vitrínach.

Akcia bola zabezpečovaná v spolupráci s pracovníkmi botanickej záhrady, ktorí aj zabezpečili zvoz a odvoz po Slovensku, za čo im treba vysloviť poďakovanie. Trvanie výstavy bolo predĺžené až do pondelku, pretože pondelok bol štátny sviatok, čo umožňovalo návštevu výstavy širokou verejnosťou aj v tento deň. Návštevníci si mohli zakúpiť materiál na pestovanie bonsajov, náradie, misky a iné potreby na pestovanie. Počas pracovných dní navštívili výstavu aj školopovinné deti, ktoré sa aj takouto formou dozvedeli o pestovaní stromkov užitočné informácie.

Výstava bola otvorená v piatok 5.5.2017 za účasti veľvyslanca Japonska v SR, riaditeľa Botanickej záhrady, prezidenta SBA a predsedu Bonsaj klubu Košice. V sobotu sa konala súťaž nových talentov, kde sa jej zúčastnilo 5 členov SBA, konala sa tvarovačka donesených stromov spolu s lektorom J.Szabóm a samozrejme sa diskutovalo o vystavených stromamoch. Vo večerných hodinách na spoločenskom stretnutí sa udeľovali tituly pre súťažiacich a nominácie bonsajom. Atmosféra bola uvoľnená aj preto, lebo sa neriešili otázky práce a života v SBA komunite. Na to slúžila konferencia v nedeľu doobeda, kde sa mohli členovia vyjadriť a následne aj schváliť návrhy na ďalšiu činnosť. To, čo sa schválilo je popísane v správe, ktorá je prístupná na WEB stránke SBA. Ako každý rok aj tento sa vystavené bonsaje nafotili a sú viditeľné v galérii SBA.

Úroveň vystavených bonsajov každoročne stúpa, objavujú sa nové mená na vizitkách, tohto roku sa vo väčšej miere objavili rôzne bonsajové kombinácie – napr. záhradky, kamenné variácie s rastlinkami a zvyšuje sa aj úroveň doplnkových rastlín. Trošku osobne ma mrzí, že niektoré bonsaje sú „degradované“ zlým výberom bonsajovej misky.

Záverom treba vysloviť pochvalu organizátorom 15. národnej výstavy SBA a popriať im veľa úspechov a inšpirácií pre nasledujúci ročník, pretože sa bude konať opäť v Košiciach. Prvotné informácie sľubujú ešte lepší zážitok ako tohto roku.

Vďaka.