Zápisnica z Národnej výstavy 2017

Na valnom zhromaždení bolo prítomných 15 členov SBA a 5 členov prezídia (Juraj Szabó, Vlado Kamocsai, Július Kolesár, Vlado Kriško, Rasťo Moravčík, Ladislav Lenčucha sa nezúčastnil z rodinných dôvodov).

Členom bola predložená finančná správa hospodárenia SBA, ktorá je dostupná tu.

Prítomní hlasovaním schválili nasledujúce body:

  1. Zmenu spôsobu výberu ocenených stromov a stromov na EBC – podľa návrhu prezídia – t.j. pred každou NV bude v hlasovacom lístku navrhnutá 10 členná porota, ktorá vyberie ocenené stromy.
  2. SBA bude naďalej prispievať na dopravu stromov na výstavy EBA, sumou 30€ na jeden strom. Zvyšné náklady na dopravu, ubytovanie, atď si vystavovateľ hradí sám.
  3. Pravidlá súťaže talentov zostávajú bez zmeny, t.j. výherca súťaže reprezentuje Slovensko na NTC v nasledujúcom roku. Výherca nemá viac právo súťažiť v súťaži talentov nasledujúce roky. Návrh aby výherca súťaže nebol automaticky reprezentant na NTC EBA, ale postúpil do akejsi daľšej skupiny súťažiacich o postup do ETC, neprešiel kvôli možnej demotivácii nových členov a súťažiacich na talentoch. Prezídium doporučuje organizovať viac klubových a lokálnych súťaží, tvarovačiek, za účelom zdokonaľovania sa členov v tvarovaní.
  4. Každá NV musí byť organizovaná v termíne víkendu, kvôli návštevnosti členov, súťažiacich talentov, atď.
  5. Každý plagát na NV musí obsahovať okrem stromu aj suiseki ( ocenené z predchádzajúceho ročníka)
  6. Vystavovať bonsaje a suiseki na NV môže iba riadny člen SBA.

Nasledujúca NV bude opäť v Košiciach, prezídium upresní termín, prandepodobne 28.4. – až 1.5. 2018 (nasledujúci víkend je ARCO EBA). Predbežne budú hosťami NV 2018 Václav Novák, Pavel Slovák a Kestutis Ptakauskas. Prezídium vyzve členov, aby ponúkli stromy na demo pre hostí. Spôsob výberu demostromu bude dodatočne spresnený.