Termín a miesto Národnej výstavy 2017

Tento rok sa mala konať Národná výstava v Prešove od 19. do 22. septembra ako súčasť Bonsai Prešov Exhibition – výstava vo veľmi pekných priestoroch organizovaná ľuďmi, ktorí bonsajom rozumejú a majú s organizáciu výstav roky skúseností.
.
Bohužial nebolo možné zabezpečiť priestory Čierneho orla na tradičný víkendový termín. Prezídium Slovenskej Bonsajovej Asociacie tak bolo postavené pred neľahkú ulohu – rozhodnúť, či Národná výstava bude cez pracovný týždeň v Prešove alebo na inom mieste cez víkend.
Po dlhej diskusii a úvahách, ako situáciu vyriešiť, prezídium dospelo k záveru, že bude najlepšie vykonať prieskum medzi členmi – ochotu a možnosť zúčastniť sa za stanovených podmienok.

Výsledky ukázali, že väčšina oslovených členov by nemala možnosť zúčastniť sa výstavy, súťaže, workshopov alebo vystavovať stromy pre pracovné povinnosti. Následne boli oslovení členovia jednotlivých klubov, či by v skrátenom konaní dokázali zorganizovať Národnú výstavu. Vyjadrenia boli, žiaľ, zamietavé.

Prezídium preto rozhodlo, že Národná výstava sa nebude konať v Prešove, ale v Košiciach ako súčasť Bonsai Cassovia od 5. do 8. mája, kde Juraj Szabó prepustil časť priestorov výstavy v prospech Slovenskej Bonsajovej Asociácie.

Upozorňujeme členov, že napriek tejto zmene sa výstava Bonsai Prešov Exhibition bude konať v plánovanom termíne a vrelo odporúčame zúčastniť sa jej, ak budú mať takú možnosť. Je to jedna z najlepších výstav a nie náhodou je medzinárodná. Nebude tam chýbať ani prezident SBA.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Príloha A – informácia od Reného Lempeľa zo 7.2.2017
Ahoj,
termín výstavy je definitívne stanovený na 19.-22.septembra 2017. Výstava prebehne rovnako ako v minulom roku v priestoroch Čierneho orla a na galavečer budeme mať rovnako k dispozícii priestory Karaffovej väznice.
Prípravy výstavy sú už v plnom prúde, tak by sme si mohli sadnúť na požiadavky a predstavy prezídia, aby sme to organizovali s kompletnou predstavou. Skúste navrhnúť nejaký termín, pokúsime sa vám prispôsobiť.
Ďakujem,Rene.

Príloha B – vyjadrenie Reného Lempeľa k termínu z 9.2.2017
Ahoj,
stanovisko organizátorov “Bonsai Prešov Exhibition” a spoluorganizátorov “Národnej výstavy” v roku 2017 pre všetkých skeptikov je následovné. Výstava je naplánovaná a určite bezo zmien prebehne v termíne od 19. do 22.9.2017. Vzhľadom na vyťaženosť historickej sály Čierneho orla sú jej priestory počas víkendov vybukované na 5 rokov vopred a len výnimočne sa víkendový termín nečakane uvolní, čo sa v tomto roku nestalo. Napriek tomu zo skúseností považujeme víkendy z hľadiska návštevnosti za nezaujímavé a teda termín výstavy za vhodný. Okrem tejto skutočnosti máme v spolupráci s Mestom pripravenú podružnú akciu na pešej zóne s príbuznou tématikou, ktorá ná m prinesie množstvo návštevníkov. Akcia je z hľadiska organizovania, dotácií, pozívania hostí,……. v nenávratnom štádiu.
Keďže sme ako spoluorganizátor termínom Národnej výstavy neporušili žiadne dohody a pokyny zo strany prezídia SBA, nevidíme dôvod na zmenu. Napriek tomu budeme akceptovať skutočnosť, ak sa prezídium SBA rozhodne organizáciu Národnej výstavy 2017 postúpiť niekomu inému.
Za Slovak Shohin Association, René Lempeľ.