Nižšie je k dispozícii kronika v elektronickej podobe. Veľká vďaka patrí všetkým kronikárom, ktorí sa o ňu starali, starajú a budú starať. Dôležitá je hlavne kvôli obdobiu, kedy nebolo možné informácie tak jednoducho zdieľať a umožňuje nám tak nazrieť do histórie. Špeciálne poďakovanie patrí Jánovi Zagoršekovi za zmapovanie bonsajistiky pred založením Slovenskej bonsajovej asociácie.

Roky 2000 – 2008

Dostupné na stiahnutie:

Roky 2008 – 2009

Dostupné na stiahnutie: