Hodnotenie talentov NV 2009- Prešov

Hodnotenie talentov NV 2009- Prešov-video

hodnotiaci: Marek Gajda

prekladá: Vlado Ondejčík

VIDEO: Julo Kolesár