Reportáž z výstavy v Spišskej Novej Vsi 2017

Nazdar priatelia,

zopár vetami by som chcel zhodnotiť našu výstavu počas víkendu 13. – 16. júla. Na výstave prezentovalo svoju tvorbu 5 kaktusárov s cca 600 ks exponátov a 5 bonsajistov s 35 bonsajmi. Počas 4-och dní výstavy sme boli napomocní všetkým navštevníkom radami, ukážkami a ochotou poradiť.

Veľké ďakujem patrí predsedovi SBA, Jurajovi Szabovi, ktorý prijal pozvanie na našu klubovú výstavu. V sobotu nám predviedol tvarovanie stromov a svojim vystúpením spropagoval bonsajistiku na Spiši. Nadviazali sa nové priateľstvá a kontakty so želaním za rok sa stretnúť zas. Miestami bolo v sále toľko ľudí, ako keby bola tvarovačka na veľkej bonsaj výstave. Dovolím si tvrdiť, že rok čo rok je vystáva lepšia a krajšia, lebo sa zlepšila kvalita vystavených exponátov. Ďakujem všetkým členom klubu a ich rodinným príslušníkom.

Za rok dovidenia na ďalšej výstave.
Peter Bonk Levoča