Newsletter č. 82

Od prezidenta

Veľmi ľutuje, že sa nebudem môcť zúčastniť EBC (European Bonsai Convention) v Poľsku. Je to z dôvodu vystúpenia za Zväz britských bo sajových klubov (Federation of British Bonsai Societies) na Kráľovskej výstave kvetov (Royal Chelsea Flow show).

Výstava v Chelsea sa koná v tom istom termíne ako minulý rok. Prvý termín EBC v Poľsku nekolidoval s mojimi plánmi, ale následná zmena áno. Prípravy na Chelsea sa konajú v rovnakom termíne ako EBC. Veľmi som sa snažil upraviť svoj harmonogram a naplánovať cestovanie tak, aby som bol vo Wroclawe aspoň na časť výstavy. Keby sa termín 30. výstavy nezmenil, určite by som sa zúčastnil.

Napriek tomu dúfam, že tí, čo sa budú môcť zúčastniť, si výstavu užijú a želám veľa zdaru organizátorom.

Reg Bolton.
April 2014

Celý newsletter nájdete na na tomto odkaze.