Národné výstavy

Národná výstava je zhrnutím tvorby bonsajistov a suisekistov za daný rok. Členovia SBA prezentujú výsledky svojej práce ako pre verejnosť, tak aj pre členov. Porota z toho najlepšieho vyberie to najlepšie a udelí ceny SBA.

Jednotlivé ročníky národnej výstavy sú zaradené v osobitných podstránkach: