Národná výstava bonsajov a suiseki 2009

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame na 7. Národnú výstavu bonsajov a suiseki SBA 2009, ktorá sa bude konať 13. – 14. júna  2009 v Krajskom múzeu , Hlavná ul. 86, 080 01 v Prešove.

[codepeople-post-map]

Na 7. Národnej výstave bonsajov a suiseki SBA môžu prezentovať svoje bonsaje a suiseki členovia SBA, ktorí majú zaplatený členský príspevok za rok 2009. Ak ešte nie ste členom SBA a chceli ste sa na národnej výstave tiež prezentovať, radi Vás privítame v našich radoch. Vyplňte prosím prihlášku člena SBA, ktorú nájdete na webewww.bonsai-sba.sk (alebo sa nám ozvite e-mailom na bonsai@e-bonsai.sk ) uhraďte členský poplatok 15 € za rok 2009 na účet SBA: 94 65 998 / 5200 – OTP Nitra a kópiu o zaplatení nám pošlite spolu s prihláškou. Budeme veľmi radi, ak sa výstavy zúčastníte a budete na nej prezentovať svoje krásne bonsaje a suiseki. Pre najkrajšie bonsaje a suiseki budú udelené ceny, ktoré budú odovzdané na slávnostnom vyhodnotení v sobotu 13.6. 2009 o 18,30 hod. Súťažiť o ceny tento rok nemôžu bonsaje a suiseki, ktoré boli ocenené na Národnej výstave 2008 v Nitre.

Počas výstavy bude pre Vás pripravený program pod záštitou prezídia SBA, kde uvidíte tvarovanie bonsajov, prednášky o suiseki a ukážky čajových rituálov. Program výstavy nájdete aj na webových stránkach SBA.

Počas Národnej výstavy bonsajov a suiseki organizuje Slovenská bonsajová asociácia Súťaž talentov SBA. Zúčastniť sa jej môže každý člen SBA, ktorý má na rok 2009 zaplatený členský poplatok. Víťaz postúpi na veľmi prestížnu Súťaž talentov EBA, ktorá sa bude konať v roku od 11. do 13. júna2010 v meste  vo Švajčiarsku. Na súťaž je potrebné prihlásiť sa vopred vyplnenou priloženou návratkou. Každý súťažiaci si so sebou prinesie všetky veci potrebné k tvarovaniu (náradie, drôty…) a rastlinu si vylosuje tesne pred tvarovaním.

Každý vystavovateľ – člen SBA 2009 má voľný vstup na výstavu počas celej výstavy. Voľný vstup platí aj na celý program prednášok a  tvarovaní, spoločenský večer s udeľovaním cien. 

 

Program 7. Národnej  výstavy bonsajov a suiseki SBA :

Sobota:  13.6.2009 …………..10 00 – 18 00

  900                    Slávnostné otvorenie 7. Národnej výstavy bonsajov a suiseki SBA s prehliadkou výstavy

1000 – 1200          Tvorivá diskusia  o bonsajoch.

1400 – 1800          Ukážky tvarovania bonsajov – Marek Gajda, Vladimír Ondejčík, Milan Roskoš, René Lempeľ

1830 – 2100          Galavečer – slávnostné vyhodnotenie výstavy, udeľovanie cien  SBA pre najkrajšie bonsaje a suiseki

Nedeľa:  14.6.2009 …………..10 00 – 18 00

  900                   Otvorenie 2. Dňa 7. Národnej výstavy bonsajov a suiseki SBA

  900 – 1000             Stretnutie prezídia SBA

1000 – 1400          Súťaž – talentov SBA za rok 2009 – stiahni pokyny

1000 – 1400              Ukážky tvarovania bonsajov – Jacek a Marta Pietakiewicz (Poľsko), Ivan Štefanovič, Erik Križovenský

1800                    Ukončenie výstavy

 

POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV

Ak máte záujem zúčastniť sa výstavy SBA 2010 v Prešove ako vystavovatelia, prečítajte si prosím pozorne naše pokyny. Prosíme Vás, aby ste sa ich pridŕžali. Vieme, že nie je príjemné vypĺňať mnohokrát svoju adresu a názvy stromov, ale verte nám, prosím, nie je to samoúčelné a každý papierik slúži k dobrej organizácii a bezpečnosti Vašich exponátov.

 

 1. Vyberte bonsaje, ktoré chcete vystavovať.
  Bonsaje budú rozdelené do kategórií :
  I. shohin veľkosť do 25 cm s toleranciou +1cm ( vyznačiť na návratke a na lístku na bonsaji)

(shohin sa meria od horného okraja misky po vrchol stromu a u kaskád a atypických tvarov na meria najväčší rozmer stromu)
II. ostatné bonsaje nad 25 cm

 1. Určite ich presné rodové a druhové meno.
 2. Bonsaje musia byť zdravé, upravené, s estetickým povrchom (machom a pod.) a vyleštenou miskou. Na každý bonsaj pred transportom do Prešova priviažte papierik „Označenie bonsaja na výstavu“ z čelnej = pohľadovej strany.
 3. Suiseki označte lístočkom “Označenie suiseki na výstavu“ a ešte prilepte odspodu na každý kameň i na podstavce a všetky doplnky Vaše meno a mesto.
 4. Označte, ktorá strana suiseki je čelná!
 5. Suiseki doporučujeme aranžovať so stolíkmi. (Nie je to však podmienkou).
 6. Ak chcete, aby sa Vám bonsaje a suiseki vrátili domov v tom istom obale (krabici, debničke, taške…), v ktorých ste ich posielali, označte zreteľne aj tieto Vaším menom a mestom.
 7. Vyplňte presne, úplne, čitateľne a bez chýb všetky formuláre.
 8. Bude zabezpečený zvoz exponátov do Prešova. Preto ak máte záujem o našu dopravu, dopíšte nám to výrazne rukou na návratku! Naše možnosti sú však bohužiaľ obmedzené a auto pôjde iba do niektorých miest, kde sa budú bonsaje koncentrovať.
 9. Ak je pestovateľ a vystavovateľ mladší ako 15 rokov, vyznačte na návratku, že sa jedná o detské bonsaje.
 10. Doprava bonsajov a suiseki osobne do Krajského múzea , Hlavná ul. 86, 080, 01 v Prešove od 9 00 – 17 00 hod. 11.júna 2009 najneskôr 12. Júna od 9 00 do 14 00hod.

 

VYSTAVOVATEĽSKÉ FORMULÁRE

 

„NÁVRATKA“ – stiahni návratku

Prosíme Vás, aby ste nám na priloženej návratke potvrdili Váš záujem vystavovať bonsaje a suiseki a uviedli ich presný počet a názvy. Skontrolujte si správne rodové a druhové mená stromov (slov. a latinské) a napíšte ich bez chýb! Podľa návratky sa už budú pripravovať menovky na exempláre.

Návratku pošlite späť najneskôr do 25. mája  2009 na adresu garanta výstavy René Lempeľ, Volgogradská 32, 080 01 Prešov !!

Po tomto termíne už bonsaje a suiseki na výstavu nebudú môcť byť zaradené.

 

 „OZNAČENIE BONSAJA NA VÝSTAVU“  a  „OZNAČENIE SUISEKI NA VÝSTAVU“   – stiahni označenie

Papiere rozstrihajte na malé lístočky, vyplňte ich a pripevnite ich na jednotlivé stromy a suiseki. Slúžia k označeniu exponátov pri prevoze na výstavu.

 

„REGISTER VYSTAVOVANÝCH BONSAJOV A SUISEKI“ stiahni register

Spolu s označenými bonsajmi a suiseki nám odovzdajte aj tento register, podľa ktorého exponáty skontrolujeme a preberieme – a na konci výstavy zasa vrátime.

 

S pozdravom 
RNDr. Vladimír Ondejčík