Národná výstava 2010 – informácie k stiahnutiu

­­­­­­­­­­­­­­­­8.Národná výstava bonsajov a suiseki SBA

Milí priatelia,

prezídium SBA v spolupráci  s mestom Svätý Jur Vás srdečne  pozýva na 8. Národnú výstavu bonsajov a suiseki SBA 2010,  ktorá sa bude konať 15. – 16. mája  2010 vo Vinohradníckom dome v centre Svätého Jura, na ulici Dr. Kautza 11.

[codepeople-post-map]

Národná  výstava SBA bude zároveň spojená s riadnym zjazdom SBA, ukončením volebného obdobia starého prezídia SBA a s novou voľbou prezidenta SBA a prezídia SBA.

Na 8. Národnej výstave bonsajov a suiseki SBA môžu prezentovať svoje bonsaje a suiseki všetci  členovia SBA, ktorí majú zaplatený členský príspevok za rok 2010.

Ak ešte nie ste členom SBA a chceli by ste sa na národnej výstave tiež prezentovať, radi Vás privítame v našich radoch. Vyplňte prosím prihlášku člena SBA, ktorú nájdete na webe www.bonsai-sba.sk (alebo sa nám ozvite e-mailom na bonsai@e-bonsai.sk ) uhraďte členský poplatok 15 € za rok 2010 na účet SBA a kópiu o zaplatení nám pošlite spolu s prihláškou.

Budeme veľmi radi, ak sa výstavy zúčastníte a budete na nej prezentovať svoje krásne bonsaje a suiseki.

Za najkrajšie bonsaje a suiseki budú udelené ceny, ktoré budú odovzdané na slávnostnom vyhodnotení počas galavečera v sobotu 15.5. 2010 od 18,30 hod. Súťažiť o ceny tento rok nemôžu bonsaje a suiseki, ktoré boli ocenené na Národnej výstave 2009 v Prešove.

Počas výstavy bude pre Vás pripravený program pod záštitou prezídia SBA, ktorého súčasťou bude tvarovanie slovenských a  zahraničných bonsajistov, prednášky o suiseki, ukážky čajových rituálov a ochutnávky výborných vín tohto známeho vinárskeho regiónu. Program výstavy pre Vás pripravujeme a dopĺňame. Informácie o ňom priebežne nájdete na webových stránkach SBA:  www.bonsai-sba.sk.

Počas Národnej výstavy bonsajov a suiseki organizuje Slovenská bonsajová asociácia Súťaž talentov SBA. Zúčastniť sa jej môže každý člen SBA, ktorý má na rok 2010 zaplatený členský poplatok. Víťaz postúpi na veľmi prestížnu Súťaž talentov EBA, ktorá sa bude konať v rouk 2011 v Nemecku. Na súťaž je potrebné prihlásiť sa vopred vyplnenou priloženou návratkou. Každý súťažiaci si so sebou prinesie všetky veci potrebné k tvarovaniu (náradie, drôty…) a rastlinu si vylosuje tesne pred tvarovaním.

Každý vystavovateľ – člen SBA 2010 má voľný vstup na výstavu počas celej výstavy. Voľný vstup platí aj na celý program prednášok, tvarovaní, zjazd SBA a spoločenský večer s udeľovaním cien.

POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV

Ak máte záujem zúčastniť sa výstavy SBA 2010 vo Svätom Jure ako vystavovatelia, prečítajte si prosím pozorne naše pokyny. Prosíme Vás, aby ste sa ich pridŕžali. Vieme, že nie je príjemné vypĺňať mnohokrát svoju adresu a názvy stromov, ale verte nám, prosím, nie je to samoúčelné a každý papierik slúži k dobrej organizácii a bezpečnosti Vašich exponátov.

 1. Vyberte bonsaje, ktoré chcete vystavovať.
  Bonsaje budú rozdelené do 2 kategórií :
  I. shohin 
  veľkosť do 25 cm s toleranciou +1cm ( vyznačiť na návratke a na lístku na bonsaji) (shohin sa meria od horného okraja misky po vrchol stromu a u kaskád a atypických tvarov na meria najväčší rozmer stromu) II. ostatné bonsaje nad 25 cm
 1. Určite ich presné rodové a druhové meno.
 2. Bonsaje musia byť zdravé, upravené, s estetickým povrchom (machom a pod.) a vyleštenou miskou. Na každý bonsaj pred transportom do Svätého Jura priviažte papierik „Označenie bonsaja na výstavu“ z čelnej = pohľadovej strany.
 3. Suiseki označte lístočkom “Označenie suiseki na výstavu“ a ešte prilepte odspodu na každý kameň i na podstavce a všetky doplnky Vaše meno a mesto.
 4. Označte, ktorá strana suiseki je zadná!
 5. Suiseki doporučujeme aranžovať so stolíkmi. (Nie je to však podmienkou).
 6. Ak chcete, aby sa Vám bonsaje a suiseki vrátili domov v tom istom obale (krabici, debničke, taške…), v ktorých ste ich posielali, označte zreteľne aj tieto Vaším menom a mestom.
 7. Vyplňte presne, úplne, čitateľne a bez chýb všetky formuláre.
 8. Ak je pestovateľ a vystavovateľ mladší ako 15 rokov, vyznačte na návratku, že sa jedná o detské bonsaje.
 9. Dopraviť  bonsaje a suiseki môžete osobne do Vinohradníckeho domu, Dr.Kautza 11, 900 21 vo Svätom Jure od 13.mája 2010  v čase  9 00 – 17 00 hod. a najneskôr do  14. mája v čase od 9 00 do 12 00hod. Po tomto termíne  už nebude možné bonsaje a suiseki vystavovať.
 10. Odvoz bonsajov bude možný v nedeľu 16.5.2010 po 18,00 hodine.

VYSTAVOVATEĽSKÉ FORMULÁRE

NÁVRATKA

Prosíme Vás, aby ste nám na priloženej návratke potvrdili Váš záujem vystavovať bonsaje a suiseki a uviedli ich presný počet a názvy. Skontrolujte si správne rodové a druhové mená stromov (slov. a latinské) a napíšte ich bez chýb! Podľa návratky sa už budú pripravovať menovky na exempláre.

Návratku pošlite späť najneskôr do 25. apríla  2010 na adresu garanta výstavy:

Ivan Štefanovič, Zuby 927/7, 900 21 Svätý Jur !!

prípadne na E mail : istefanovic.svj@gmail.com

 

Po tomto termíne už bonsaje a suiseki na výstavu nebudú môcť byť zaradené.

 

 „OZNAČENIE BONSAJA NA VÝSTAVU“  a  „OZNAČENIE SUISEKI NA VÝSTAVU“

Papiere rozstrihajte na malé lístočky, vyplňte ich a pripevnite ich na jednotlivé stromy a suiseki. Slúžia k označeniu exponátov pri prevoze na výstavu.

 

„REGISTER VYSTAVOVANÝCH BONSAJOV A SUISEKI“

Spolu s označenými bonsajmi a suiseki nám odovzdajte aj tento register, podľa ktorého exponáty skontrolujeme a preberieme – a na konci výstavy zasa vrátime.

 

SÚŤAŽ TALENTOV SBA 2010 s postupom na kongres EBA –  2011

Súťaž talentov sa bude konať v nedeľu  16. mája  2010 v Krajskom múzeu počas Národnej výstavy bonsajov a suiseki SBA 2009 v Prešove.

Súťaž je individuálna. Súťažiaci si so sebou prinesie všetko potrebné náradie a drôty na tvarovanie bonsajov (drôty rôznych hrúbok, nožnice, kliešte, pasty, rafiu, jin-liquid…) Dreviny na súťaž a hodnotenie celej súťaže zabezpečí prezídium SBA a garant výstavy Ivan Štefanovič.

Víťaz Súťaže talentov SBA postúpi na prestížnu Súťaž talentov EBA, ktorá sa bude konať počas Európskeho kongresu EBA  v Nemecku v roku  2011.

Slovenská bonsajová asociácia poskytne nominovanému finančný príspevok na účasť na Európskom kongrese, avšak časť výdavkov si bude nominovaný hradiť sám. Preto je nutné, aby každý súťažiaci podpisom na prihláške potvrdil svoj záujem reprezentovať Slovenskú republiku a SBA za týchto podmienok, a po nominácii skutočne do Nemecka vycestoval a prestížnej európskej Súťaže talentov EBA sa aj zúčastnil.

Prihlásiť sa môže každý člen Slovenskej bonsajovej asociácie, ktorý má vyplatený členský príspevok za rok 2010. Ak by ste sa radi zúčastnili tejto súťaže a nie ste členmi SBA, nezúfajte. Stačí čitateľne vyplniť prihlášku člena SBA, zaslať ju na adresu prezidenta SBA  (RNDr. Vladimír Ondejčík, Slovenská bonsajová asociácia, Pri synagóge 3,
949 01 Nitra, fax: 037 / 741 70 74) a vyplatiť členský príspevok za rok 2010. Príspevok člena SBA je možné vyplatiť aj počas Národnej výstavy vo Svätom Jure pred začiatkom súťaže.

 

Program 8. Národnej  výstavy bonsajov a suiseki SBA

Sobota:  15.5.2010 …………..9,00 – 18,00   

10,00 – 12,00:  Slávnostné otvorenie 8. Národnej výstavy bonsajov a suiseki SBA s úvodnou prehliadkou výstavy

12,00 – 13,00:  Tvorivá diskusia s Jánom Zágoršekom na tému: Suiseki

13,00 – 17,00: Ukážky tvarovania bonsajov: Cyril Tatranský, Milan Roskoš, René Lempeľ, Július Kolesár, moderátor tvarovania: Vladimír Ondejčík

18,30 – 21,30:   Galavečer, slávnostné udeľovanie cien  SBA za najkrajšie bonsaje a suiseki, rozlúčka so starým prezídiom SBA

Nedeľa:  16.5.2010 …………..9,00 – 17,00

9,00 Otvorenie 2. dňa výstavy  SBA

9,30 – 11,00: Zjazd SBA – I. časť, vyhodnotenie činnosti prezídia SBA za obdobie 2006 – 2010, prezentácia kandidátov  a voľba nového prezidenta SBA na  obdobie 2010 – 2014

11,15 – 14,15: Súťaž nových talentov SBA 2010

11,15 – 13,30: Ukážky tvarovania bonsajov – Jacek a Marta Pietakiewicz (Poľsko), Lukáš Sirotný ( Česko ), György Rácz ( Maďarsko ), moderátor tvarovania: Vladimír Ondejčík

12,00 – 13,00:   Tvorivá diskusia s Jánom Zágoršekom na tému: Suiseki

13,45 – 14,45: Zjazd SBA  – II. Časť, schválenie nového prezídia SBA, návrhy a diskusia k ďalšiemu smerovaniu SBA

14,45 – 17,00: Ukážky tvarovania bonsajov – Jacek a Marta Pietakiewicz (Poľsko), Lukáš Sirotný ( Česko ), moderátor tvarovania: Vladimír Ondejčík

17,00: Ukončenie výstavy

Súbory na stiahnutie

NV_2010_navratka

NV_2010_oznac

NV_2010_register