fungovanie organizácie

HOSPODÁRENIE

Ekonomické a hospodárske výsledky

Slovenskej bonsajovej asociácie

Aktuálne pohyby 2022-2026

V tejto kategórii sa nachádzajú zápisnice zo stretnutí, finančné správy a iné oficiálne dokumenty obsahujúce rozhodnutia, dohody a plány vedenia asociácie

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2022

Po vzájomnej dohode členov SBA sa valné zhromaždenie konalo v sobotu, 28.5. 2022, po galavečeria odovzdávaní cien 19. Národnej výstavy bonsajov a suiseki, ktorá sa konala v dňoch 27. až29.5.2022. Výročný zjazd SBA otvoril a viedol prezident SBA Juraj Szabó. Za...

Stromy reprezentujúce Slovensko na EBC 2017

V roku 2017 Európska bonsajová asociácia vyhradila na celoeurópsku výstavu v belgickom Genku 5 miest pre každú členskú krajinu. Vzhľadom na to, že v roku 2016 bolo ocenených Slovenskou bonsajovou asociáciou 8 stromov, zvolilo z nich prezídium v zmysle pravidiel 5...

EBA Newsletter č. 85

Na stránke Európskej bonsajovej asociácie pribudol Newsletter č. 85. Tentokrát je obsah veľmi pestrý, v porovnaní s newslettermi za posledných niekoľko rokov má rekordný počet strán. Okrem toho sa oplatí pozrieť aj vynovenú stránku EBA.

Stretnutie na Noelanders Trophy 2015

Od 14. do 15. februára 2015 sa konalo Noelanders Trophy. Tento rok v posunutom termíne a na novom mieste. Okrem výstavy, ktorú organizovala Belgická bonsajová asociácia, sa v nedeľu konalo mimoriadne stretnutie členov Európskej bonsajovej asociácie, kde som zastupoval...

Newsletter č. 83

Európska bonsajová asociácia vydala 83. newsletter. Originál nájdete na tejto adrese. Preklad sa nachádza nižšie (s výnimkou zápisnice z AGM a RTM vo Wroclawe). Od prezidenta Hňed na úvod by som všetkým chcel zaželať šťastné a veselé prežitie sviatkov. Tento rok bol...

Novinky zo Slovenska odoslané do EBA (Newsletter č. 83)

Nižšie sa nachádza prezídiom schválený text odoslaný do EBA, aby bol zahrnutý v Newsletter č. 83. Plánovaný termín vydania je koncom septembra 2014. Bonsai news from Slovakia Slovak bonsai association (SBA) organized 12th national exhibition of bonsai and suiseki. It...

Zápisnica voľby nového prezidenta SBA 22.6.2014

Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku, M. R. Štefánika 2, Pezinok Dátum konania: 22.6.2014 Volebná komisia: Predseda: Ing. Ján Zágoršek Členovia: Róbert Vaško, Rasťo Moravčík Program : Prezentácia Voľba prezidenta SBA Výsledky hlasovania k bodu č. 1 Počet...

Predbežná správa o hospodárení SBA za rok 2014 (do 31.5.2014)

Príjmy v období: Členské: Hotovosť 100,00 € Na účet 495,00 € Iné príjmy: bankové úroky 0,03 € Spolu príjmy na účet 100,00 € Spolu príjmy v hotovosti 495,03 € Spolu príjmy 595,03 €    Výdavky za obdobie: Výdavky banka1567,14 € Poštovné (hotovosť) 48,15 € Poštovné...

Finančná správa o hospodárení SBA za rok 2013

Príjmy v období: Členské: Hotovosť 125,00 € Na účet 660,00 € Iné príjmy: 2% z daní 371,16 € Vklad v hotovosti (hotovosť) 1000,00 € Vklad - zostatok z NV 506,49 € Bankové úroky 0,09 € Spolu príjmy na účet 1537,74 € Spolu príjmy v hotovosti 1125,00 € Spolu príjmy...

Finančná správa o hospodárení SBA za rok 2012

Príjmy v období: Členské: Hotovosť 180,00 € Na účet 630,00 € Dobrovoľné (hotovosť) 359,40 € Iné príjmy: 2% z daní 537,61 € Vrátená záloha Slovinsko 871,20 € Doplatok ku zálohe Slovinsko (hotovosť) 6,00 € Doplatok ku zálohe Slovinsko 6,00 € Vrátený zostatok z NV 315,65...