Finančná správa o hospodárení SBA za rok 2013

Príjmy v období:

Členské:
Hotovosť 125,00 €
Na účet 660,00 €
Iné príjmy:
2% z daní 371,16 €
Vklad v hotovosti (hotovosť) 1000,00 €
Vklad – zostatok z NV 506,49 €
Bankové úroky 0,09 €
Spolu príjmy na účet 1537,74 €
Spolu príjmy v hotovosti 1125,00 €
Spolu príjmy 2662,74 € 

 

Výdavky za obdobie:

Členské EBA 196,00 €
Vzdelávanie FR EBA – Z. Timková 250,00 €
Výber do pokladne – NV Košice 1000,00 €
NV – Faktúra za občerstvenie 300,00 €
Príspevok na dopravu – NV 50,00 €
Predĺženie domény bonsai-sba.sk 14,75 €
Bankové poplatky 50,72 €
Notársky úrad – 2% z daní (hotovosť) 59,11 €
Kolok (hotovosť) 5,00 €
Poštovné (hotovosť) 1,50 €
Vzdelávanie – honorár školiteľa (hotovosť) 427,90 €
Prevod zostatku financií z NV (hotovosť) 506,49 €
Výber hotovosti do pokladne 400,00 €
Výdavky NV Komárno (hotovosť) 171,53 €
Prevod zostatku z NV do banky (hotovosť) 97,79 €
Výdavky banka 1861,47 €
Výdavky pokladňa 1000,00 €
Spolu výdavky za obdobie 2861,47 €

 

Finančné prostriedky k 31.12.2013

Bežný účet P.S. 01.01.2013 1441,82 €
Bežný účet K.S. 31.12.2013 1118,09 €
Pokladňa P.S. 01.01.2013 116,20 €
Pokladňa K.S. 31.12.2013 241,20 €
Celkový zostatok finančných prostriedkov SBA 1359,29 €
 V Bratislave 31.12.2013
Dáša Hoďová