Finančná správa o hospodárení SBA za rok 2013

Príjmy v období:

Členské:
Hotovosť125,00 €
Na účet660,00 €
Iné príjmy:
2% z daní371,16 €
Vklad v hotovosti (hotovosť)1000,00 €
Vklad – zostatok z NV506,49 €
Bankové úroky0,09 €
Spolu príjmy na účet1537,74 €
Spolu príjmy v hotovosti1125,00 €
Spolu príjmy2662,74 € 

 

Výdavky za obdobie:

Členské EBA196,00 €
Vzdelávanie FR EBA – Z. Timková250,00 €
Výber do pokladne – NV Košice1000,00 €
NV – Faktúra za občerstvenie300,00 €
Príspevok na dopravu – NV50,00 €
Predĺženie domény bonsai-sba.sk14,75 €
Bankové poplatky50,72 €
Notársky úrad – 2% z daní (hotovosť)59,11 €
Kolok (hotovosť)5,00 €
Poštovné (hotovosť)1,50 €
Vzdelávanie – honorár školiteľa (hotovosť)427,90 €
Prevod zostatku financií z NV (hotovosť)506,49 €
Výber hotovosti do pokladne400,00 €
Výdavky NV Komárno (hotovosť)171,53 €
Prevod zostatku z NV do banky (hotovosť)97,79 €
Výdavky banka1861,47 €
Výdavky pokladňa1000,00 €
Spolu výdavky za obdobie2861,47 €

 

Finančné prostriedky k 31.12.2013

Bežný účet P.S. 01.01.20131441,82 €
Bežný účet K.S. 31.12.20131118,09 €
Pokladňa P.S. 01.01.2013116,20 €
Pokladňa K.S. 31.12.2013241,20 €
Celkový zostatok finančných prostriedkov SBA1359,29 €
 V Bratislave 31.12.2013
Dáša Hoďová