Predbežná správa o hospodárení SBA za rok 2014 (do 31.5.2014)

Príjmy v období:

Členské:
Hotovosť 100,00 €
Na účet 495,00 €
Iné príjmy:
bankové úroky 0,03 €
Spolu príjmy na účet 100,00 €
Spolu príjmy v hotovosti 495,03 €
Spolu príjmy 595,03 € 

 

Výdavky za obdobie:

Výdavky banka1567,14 €

Poštovné (hotovosť) 48,15 €
Poštovné (hotovosť) 6,50 €
Webhosting (hotovosť) 39,60 €
Predĺženie domény bonsai-sba.sk (hotovosť) 7,97 €
Stromy na NV Pezinok – talent (hotovosť) 41,00 €
Kancelárske potreby (hotovosť) 2,80 €
Členské EBA 178,00 €
Rozvoj a vzdelávanie – delegát + talent 250,00 €
Bankové poplatky 34,30 €
Výdavky pokladňa 146,02 €
Výdavky banka 462,30 €
Spolu výdavky za obdobie 608,32 €

Poznámka – vzhľadom na priebeh Národnej výstavy nie sú  uvedené všetky náklady, ktoré vznikli počas organizácie (od 24.5.2014).

Finančné prostriedky k 31.5.2014

Bežný účet P.S. 01.01.2014 1118,09 €
Bežný účet K.S. 31.5.2014 1150,82 €
Pokladňa P.S. 01.01.2014 241,20 €
Pokladňa K.S. 31.5.2014 195,14 €
Celkový zostatok finančných prostriedkov SBA 1345,96 €
 V Bratislave 31.5.2014
Dáša Hoďová