Predbežná správa o hospodárení SBA za rok 2014 (do 31.5.2014)

Príjmy v období:

Členské:
Hotovosť100,00 €
Na účet495,00 €
Iné príjmy:
bankové úroky0,03 €
Spolu príjmy na účet100,00 €
Spolu príjmy v hotovosti495,03 €
Spolu príjmy595,03 € 

 

Výdavky za obdobie:

Výdavky banka1567,14 €

Poštovné (hotovosť)48,15 €
Poštovné (hotovosť)6,50 €
Webhosting (hotovosť)39,60 €
Predĺženie domény bonsai-sba.sk (hotovosť)7,97 €
Stromy na NV Pezinok – talent (hotovosť)41,00 €
Kancelárske potreby (hotovosť)2,80 €
Členské EBA178,00 €
Rozvoj a vzdelávanie – delegát + talent250,00 €
Bankové poplatky34,30 €
Výdavky pokladňa146,02 €
Výdavky banka462,30 €
Spolu výdavky za obdobie608,32 €

Poznámka – vzhľadom na priebeh Národnej výstavy nie sú  uvedené všetky náklady, ktoré vznikli počas organizácie (od 24.5.2014).

Finančné prostriedky k 31.5.2014

Bežný účet P.S. 01.01.20141118,09 €
Bežný účet K.S. 31.5.20141150,82 €
Pokladňa P.S. 01.01.2014241,20 €
Pokladňa K.S. 31.5.2014195,14 €
Celkový zostatok finančných prostriedkov SBA1345,96 €
 V Bratislave 31.5.2014
Dáša Hoďová