Finančná správa o hospodárení SBA za rok 2012

Príjmy v období:

Členské:
Hotovosť180,00 €
Na účet630,00 €
Dobrovoľné (hotovosť)359,40 €
Iné príjmy:
2% z daní537,61 €
Vrátená záloha Slovinsko871,20 €
Doplatok ku zálohe Slovinsko (hotovosť)6,00 €
Doplatok ku zálohe Slovinsko6,00 €
Vrátený zostatok z NV315,65 €
Bankové úroky0,34 €
Vklad hotovosti do pokladne (hotovosť)1000,00 €
Vklad do pokladne (hotovosť)10,00 €
Dobrovoľné členské (hotovosť)359,40 €
Spolu príjmy na účet2720,20 €
Spolu príjmy v hotovosti1555,40 €
Spolu príjmy4275,60 € 

 

Výdavky za obdobie:

Bankové poplatky59,11 €
Výber hotovosti do pokladne1000,00 €
Vzdelávanie – honoráre školiteľov350,00 €
Poštovné (hotovosť)63,80 €
Nájomné NV Hlohovec60,00 €
EBA členské172,00 €
Záloha Slovinsko877,20 €
Predĺženie domény bonsai-sba.sk14,75 €
Webhosting75,17 €
Náklady NV Hlohovec (hotovosť)618,78 €
Notársky poplatok – registrácia 2% z daní (hotovosť)65,57 €
Výber hotovosti do pokladne10,00 €
Poplatok za overenie (hotovosť)10,00 €
Prevod FP – dobrovoľné členské (hotovosť)359,40 €
Prevod zostatku z NV do banky (hotovosť)315,65 €
Doplatok zálohy Slovinsko  (hotovosť)6,00 €
Výdavky banka2618,23 €
Výdavky pokladňa1439,20 €
Spolu výdavky za obdobie4057,43 €

 

Finančné prostriedky k 31.12.2012

Bežný účet P.S. 01.01.20121339,85 €
Bežný účet K.S. 31.12.20121441,82 €
Pokladňa P.S. 01.01.20120,00 €
Pokladňa K.S. 31.12.2012116,20 €
Celkový zostatok finančných prostriedkov SBA1558,02 €
 V Bratislave 31.12.2012
Dáša Hoďová