Newsletter č. 83

Európska bonsajová asociácia vydala 83. newsletter. Originál nájdete na tejto adrese. Preklad sa nachádza nižšie (s výnimkou zápisnice z AGM a RTM vo Wroclawe).


Od prezidenta

Hňed na úvod by som všetkým chcel zaželať šťastné a veselé prežitie sviatkov.

Tento rok bol pre mňa trocha zložitý čo sa týka správy EBA. Kolovalo veľa emailov ktoré , podľa mňa, vyjadrovali nespokojnosť s asociáciou a ako je spravovaná prezídiom. Pripúšťam, že ide o malú časť členských krajín, troch členov – Belgicko, Dánsko a Poľsko – ktoré žiadali o mimoriadne stretnutie podľa článku 15.5 stanov. Ich dôvody a návrhy budú prednesené ich zástupcami v stanovenom čase.

Pripravujeme preto mimoriadne stretnutie na Noelanders Trophy v meste Genk v Belgicku 14. – 15. februára 2015. Oficiálny oznam a program budú zaslané tajomníkom ešte pred stretnutím.

Bude sa jednať o valné zhromaždenie, nie stretnutie za okrúhlym stolom, tzn. bude sa diskutovať a rozhodovať o návrhoch z programu, nie o rôznych záležitostiach mimo tému.

Ako som už spomínal v predchádzajúcich mailoch, pripravujem vyjadrenie k návrhom od Belgicka, Dánska a Poľska. Ide o podrobnú analýzu komentárov a predostretých problémov. Odpoveď bude rozdistribuovaná všetkým.

Zabezpečte prosím kópiu mojej reakcie pre zástupcu vašej krajiny na mimoriadnom valnom zhromaždení.

Aby toto stretnutie bolo platné, musí sa ho zúčastniť najmenej 50% členov. Vynaložte preto, prosím, všetko úsilie, aby ste sa zúčastnili.

Teším sa na stretnutie s vami v Beglicku.

Reg Bolton

Od prezídia

Od sekretára

Čas ubehol veľmi rýchlo od EBC vo Wroclawe. Ani sme sa nenazdali a už je pred nami mimoriadne stretnutie v Genku v Belgicku. Pozývací list bol odoslaný. Miesto a presný čas bude zverejnené 14. januára. K tomu pripojíme aj osnovu programu. Vzhľadom na typ stretnutia budú na programe iba tie najdôležitejšie veci.

Práca pre asociáciou za posledného pol roka bola veľmi náročná, čo sa týka stresu ako aj času. Okrem toho, že administratíva sa zvýšila pre vyšší záujem niektorých zástupcov, bolo potrebné aj spracovať a strávit emaily od členov.

Nakoniec sa nám podarilo spraviť 83. Newsletter. Bol oneskorený kvôli nedostatku príspevkov od jednotlivých členov. Napriek tomu, že sme oätovne žiadali o príspevky, nedostali sme odpoveď. Preto sme druhý krát posunuli termín, aby bol dostatok času pre “oneskorencov”.

Žiaľ, ani na žiadosť o vyplnenie dotazníka sme nedostali veľa odpovedí. Spätná väzba bola neočakávane slabá, takže niektoré otázky budú zaradené do programu mimoriadneho stretnutia.

Všetky debaty by mali prebiehať v uvoľnenej a priateľskej atmosfére, aby priniesli výsledky, ktoré posunú asociáciu ďalej.

EBC vo Vilniuse v Litve, ktoré sa uskutoční začiatkom septembra 2015, už napreduje. Organizátori zverejnili program na webe a potvrdili, že prípravy prebiehajú podľa plánu. Ďalšie informácie môžete nájst na web stránke http://www.bonsailithuania.com/.

Šťastné a veselé prežitie sviatkov.

Detlef Mostler

Od pokladníka

Milí členovia EBA,

zaslal som vám faktúru na uhradenie členského na rok 2015.  Uistite sa prosím, že ste uhradili poplatok načas. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať.

Želám vám a vaším rodinám úspešný štart do roku 2015 a teším sa na stretnutie v Genku.

S pozdravom

Jürgen Carocci

Zmeny v osadenstve

Za posledných pár rokov sa postupne menili zástupcovia jednotlivých krajín. Z tohoto dôvodu je k newsletteru pripojený aj aktuálny zoznam kontaktných osôb jednotlivých členských krajín.

Prezídium by sa chcelo poďakovať zástupcom, ktorí pracovali v záujme EBA a ich národných asociácií:

 • Švédsko – Maria ARBORELIUS-ROSBERG
 • Portugalsko – Mariana COSTA
 • Slovensko – Ivan ŠTEFANOVIČ
 • Monako – Bernard JAWOROWICZ

Zároveň by sme chceli privítať nových zástupcov:

 • Švédsko – Torsten RYMANN
 • Portugalsko – José MACHADO
 • Slovensko – Juraj SZABÓ
 • Monako – Christophe MAGGIORE

Od členov

Rakúsko

V roku 2014 navštívili členovia prezídia veľa medzinárodných výstav, akcií a klubov v okolitých krajinách ako napr. Taliansko, Česko, Slovensko, Nemecko, Maďarsko a Slovinsko na udržanie a prehĺbenie vzťahov. A aj pozvať na akcie do Rakúska.

Organizovalo sa veľa výstav a seminárov, takže rakúsky bonsajoví entuziasti mali príležitosti vidieť vynikajúce bonsaje, suiseki a kusamono s možnostou precvičiť svoje vedomosti pod vedením lokálnych aj medzinárodných bonsajových umelcov.

Tyrolský bonsajový klub oslávil svoje 30. výročie výbornou výstavou vo Wattense (Tyrolsko). Všetky rakúske a niektoré juho-tyrolské a nemecké kluby sa zúčastnili tejto udalosti. Aj program bol veľmi zaujímavý.

Na dvoch A-B-A stretnutiach boli členovia informovaní o všetkých súčastných aktivitách EBA.

Stránka ABA bola zrevidovaná a bude aktualizovaná s novinkami z jednotlivých klubov.

Na tohtoročnej EBC vo Wroclawe bolo Rakúsko veľmi dobre zastúpené vystavovateľmi. Okrem bonsajov a suiseki sme prvý krát vystavovali aj kusamono. Walter Schreiner, člen prezídia rakúskeho klubu Suibon, bol ocenený za jeho suiseki cenou Najlepšie suiseki ESA 2014. Kurt Jaritz nás zastupoval v nedeľnom deme. S veľkým nasadením pracoval s borovicou čiernou s tromi kmeňami.  V súťaži talentov ukázal Hans Hödl krásnu kompozíciu a skončil na treťom mieste z celkového počtu 15 súťažiacich.

V roku 2015 budú v Rakúsku 2 väčšie výstavy. 1. a 2. júna bude klub v Salzburgu znova organizovať v Halleine svoj Medzinárodný festival bonsajov a kusamona. Bude sa konať v starom sklade soli na Pernerinsel: www.bonsaisalzburg.net

Rakúski bonsajoví priatelia v Carinthii budú organizovať 21. a 22. septembra 7. ročník Medzinárodnej alpsko-adrijskej bonsajovej výstavy (IAABA) s hosťami zo Slovinska, Nemecka a Talianska: www.bonsai-kaernten.at

newsletter83_rakusko_1

newsletter83_rakusko_2newsletter83_rakusko_3Nemecko

Nemecký bonsajový klub (BCD) prezentoval na tohtoročnej Federálnej výstave v Mannheime bonsaje v top forme. Okolo 90 exponátov reprezentovalo vysokú úroveň bonsajového umenia jedného z najväčších členov EBA.

Výborné bonsaje spolu s počasím typickým pre zlatý október zaistili vysokú návštevnosť. Počas dvoch dní prišlo okolo 2000 ľudí, vrátane začiatočníkov.

Rozhodca ohodnotil stromy v troch kategóriách:

 • Malé stromy do 29cm vyhrala Ursula Funke so svojou mame kolekciou
 • Stromy do 59cm vyhrala Lisolette Weller s tisom (taxus baccata)
 • Veľké stromy vyhral Claus Kimmig s prekrásnou borovicou lesnou (pinus sylvestris)

Počas výstavy sa konala aj Súťaž nových talentov. Šesť súťažiacich pracovalo s borievkami (itoigawa) vysokej kvality. Vyhral Daniel Tischoff z “Pracovnej skupiny z Lipska) a zastúpi Nemecko na EBC 2015.

newsletter83_nemecko_1newsletter83_nemecko_2

Taliansko

Tiberio Gracco, talian narodený v roku 1978, sa dostal k bonsajom v roku 2004 v bonsaj klube v Napoli. Návšteva klubu bola osudová a to, čo sa pôvodne ukazovalo ako neodvážny záujem o stromeky, sa zmenilo na bonsajovú vášeň.

Počas prvej výstavy Kokoro-no Bonsai Ten v roku 2006 stretol Sandra Sagneriho na bonsajovej škole Bonsai Creativo School Academy. Pokračoval školením od roku 2006 až do roku 2009.

Záujem o bonsaje mu priniesol ďalšiu záľubu – kameninové misky na bonsaje. V roku 2008 sa pokúsil viac menej zo srandy spraviť kameninovú misku na bonsaj. Po dokončení ju ukázal Sandrovi, aby mu povedal jeho názor. Sandro misku prezrel, zhodnotil, že má správne rozmery aj výzor a podporil Tiberia v ďalšej tvorbe.

Po zdokonalení tvorby misiek začal experimentovať s glazúrou. Onedlho boli jeho misky vyhľadávané bonsajovým spoločenstvom.

Pod vedením Sandra pokračoval v štúdiu bonsajového umenia. Po dokončení akadémie v roku 2009 naďalej študoval u Sandra s vycibril sa tak v jeho technike.

Prvý krát vystavoval v roku 2011 na UNI kongrese v San Remo. Tam vyhral cenu IBS za vres a cenu “Obhajujem olivu”. V roku 2012 vyhral “ctihodnú zmienku” za myrtu.

Majstri Kunio Kobayashi a Minoru Akiyama mu udelili cenu za najlepší vres na výstave “Under the sky of winter 2012” organizovanú Franchi bonsai. V tomto roku vyhral aj Arcobonsai Trophy s Manuelom Consom.

Vedenie klubu v Napoli ho vyslalo na súťaž talentov v roku 2013, kde vyhral prvé miesto. Reprezentoval tak Taliansko v roku 2014 na EBC v Poľsku a vyhral prvé miesto.

newsletter83_taliansko_1

newsletter83_taliansko_2

Slovensko

Slovenská bonsajová asociácia (SBA) organizovala 12. Národnú výstavu bonsajov a suiseki. Konala sa od 21. do 22. júna 2014 v Malokarpatskom múzeu v Pezinku v unikátnych výstavných priestoroch. 32 našich členov vystavovalo dovedna 74 bonsajov a 23 suiseki. Tieto boli vystavené s modernou umeleckou tvorbou slovenských maliarov.

Počas výstavy sa konalo valné zhromaždenie. Témou bolo zhrnutie finančného stavu za roku 2010 až 2014, kedže sa končilo 4-ročné obdobie prezídia. Preto boli hlavnou náplňou voľby. Novým prezidentom sa stal Juraj Szabó. Nominoval a členovia schválili nasledovných členov prezídia: Július Kolesár, Vladimír Kriško, Martin Krivošík, Ladislav Lenčucha a Rastislav Moravčík.

Nových talentov sa zúčastnili piati súťažiaci. Víťaz, Rastislav Moravčík, bude reprezentovať Slovensko vo Vilniuse v roku 2015.

Obrázky stromov a suiseki môžete vidiet na stránke SBA:
https://bonsai-sba.sk/narodne-vystavy/12-nv-2014-pezinok/
https://bonsai-sba.sk/galerie/narodne-vystavy/
Počas roka bolo veľa lokálnych akcií, workshopov a výstav, napr.:
17. medzinárodná výstava Bonsajov, Suiseki and a čaju v Nitre
http://www.bonsai-slovakia.sk/2014.htm
Cassovia Bonsai Cup a škola s Pavlom Slovákom
http://www.bonsaicentrumkosice.sk/
Bonsai camp Martin-Trusalová
http://www.bonsai-mt.sk/
Bonsai Piknik v Banskej Bystrici
https://bonsai-sba.sk/webpage/bonsai-piknik-2014-v-banskej-bystrici-reportaz-tv-eso/
Suiseki – three stones
http://forum.bonsai-sba.sk/viewtopic.php?f=5&t=1139#p10458
Tieto udalosti sa tešia hodnej účasti.

newsletter83_slovensko_1

newsletter83_slovensko_2

Švédsko

Torsten Ryman, viceprezident Švédskej bonsajovej asociácie, je novým zástupcom asociácie (bežná úloha viceprezidenta).

Švédska bonsajová asociácia mala svoje valné zhromaždenie začiatkom septembra v bontanickej záhrade v Gothenburgu. Zároveň sa konala výstava a workshop s Kuniom Kobayashim.

Rozhodli sme sa oživiť naše medzinárodné aktivity a motivovať členov, aby sa zúčastňovali stretnutí EBA. Umožníme preto možnosť (čiastočnej) podpory pre členov, ktorých to zaujíma. Plánujeme sa zúčastniť Noelanders Trophy 2015 vo väčšom počte ako zvyčajne.

Valné zhromaždenie na rok 2015 sa bude konať začiatkom alebo v priebehu septembra (na diskusiu) s demom a workshopom japonského majstra. Aktuálne na túto tému prebiehajú rozhovory. Konať sa bude v meste Umea na severe Švédska.

Anglicko

Gardener’s World Live 2014

Gratulácie pre členov piatich klubov zo stredozemia (Midlands), ktorí vystavovali za FoBBS na Gardener’s world live 2014 na 74 stôp (22.5 metra) dlhom stole. Výstava sa konala Národnom výstavnom centre pri Birminghame. Stôl bol jedným zo štyroch miest výstavy a ukázal sa ako populárny, špeciálne stred venovaný japonským tokonoma s výbornou satzuki azalkou. Stôl bol zároveň ocenený R.H.S. zlatou medailou za druhý rok za sebou a prešiel do ďalšieho kola na Holfordovu medailu – cenou za najlepšiu výstavu amatérskych klubov počas roka.

Špeciálne gratulácie členom bonsajových klubov Ambion, Midland, Redditch, South staffs a South Worcester pod vedením Davida Cheshire, ktorí pomohli s postavením stola, kompozíciou 39 vystavených stromov a stráveným časom pri prezentácii počas piatich hektických dní.

newsletter83_anglicko_1newsletter83_anglicko_2

newsletter83_anglicko_3

newsletter83_anglicko_4newsletter83_anglicko_5newsletter83_anglicko_6

FoBBS Gold Medal Award, R.H.S. Chelsea 2014

Tak ako po minulé roky, tak aj tento krát pritiahla Britská bonsajová asociácia (FoBBS) veľa pozornosti na výstave kvetín R.H.S. v Chelsea. Dvojúrovňový stôl, dlhý až 11 metrov, sa skladal z 20 shohinov a väčších stromov spolu s mame a doplnkovými rastlinami.

Asociácia bola znova úspešná a vyhrala zlatú medailu. Poďakovanie patrí Regovi Boltonovi a jeho tímu zodpodnému za dizajn a zostavenie stola. Samozrejme aj ľudom, ktorí poskytli vystavené stromy a tým, ktorí stáli pri stole a odpovedali na nespočetné množstvo otázok od publika.

newsletter83_anglicko_7

newsletter83_anglicko_8

Bonsai for All 2014

V Birminghamskej botanickej záhrade sa prvý krát po dlhých rokoch uskutočnila v nedeľu 6. júla výstava “Bonsaj pre všetkých”. Dosiahla svôj cieľ na zabezpečenie financií pre Národnú kolekciu bonsajov. Okrem siedmych klubov zo stredozemia sa pridalo množstvo jednotlivcov. Vyústilo to do výnimočnej prezentácie stromov s viacerými pamätnými stromami.

Na výstave bol aj trh s trinástimi predajcami, z ktorých niekoľkí cestovali z veľkej diaľky. K sa pridali demonštrácie tvarovania – jedno s Marcom Noelandersom, ďalšie s Paulom Finchom. Simon Temblett okrem vystavovania ponúkal aj rady pre pestovateľov.

Všetkým im patrí naša vďaka za ich čas.

newsletter83_anglicko_9newsletter83_anglicko_10

newsletter83_anglicko_11newsletter83_anglicko_12newsletter83_anglicko_13

EBC Vilnius, Litva

Milí členovia Európskej bonsajovej asociácie,

s radosťou Vám prezentujeme prvý newsletter o EBA a ESA výstave spojenej s 4. ročníkom Japonského kultúrneho festivalu. Už sme začali s prípravami na Váš príchod a budeme Vás pravidelne informovať o novinkách.

Radi by sme Vás pozvali na výstavu , ktorá sa bude konať od 4. do 6. septembra 2015. Oficiálna registrácia sa začne 12. januára. Navštívte prosím našu web stránku:

http://www.bonsailithuania.com/

Kestutis Ptakauskas

Prezident Litovskej bonsajovej asociácie

Program

3. September

 • Registrácia od 10:00 do 18:00

4. September – Otváracie hodiny od 10:00 do 20:00

 • 10:00 Otvorenie
 • 10:00 – 14:00 Súťaž talentov
 • 14:00 – 15:00 Prezentácia Aikido-Kendo-Iaido
 • 15:00 – 16:00 Prezentácia Kimono Demo
 • 16:00 – 18:00 Historické štýly japonských záhrad
 • 18:00 – 20:00 Oficiálna otváracia ceremónia s tanečnicou Miyukiou Matsunaga
 • 20:00 – 21:00 Otvárací koncert so známou jazzovou umelkyňou Keikou Borjeson McNamara a populárnym hudobníkom z Litvy Andriusom Mamontovasom

5. September – Otváracie hodiny od 10:00 do 20:00

 • 10:30 – 11:30 Čajový obrad. Básne Haiku
 • 12:00 – 14:00 Kimono Demo šou
 • 14:00 – 18:00 Demo Salvatore Liporace (Taliansko), Sae Won Kim a Seok Ju Kim (Južná Kórea), Christian Przybylsky (Nemecko)
 • 15:00 – 16:00 Suiseki Demo Chiara Padrini
 • 19:00 – 20:00 Super trio “AUN & HIDE” a tanečnica Miyuki Matsunaga
 • 21:00 – 23:00 Galavečer s Keiko Borjeson McNamara. Udeľovanie cien

6. September – Otváracie hodiny od 10:00 do 18:00

 • 10:30 – 11:30 Čajový obrad
 • 11:00 – 17:00 Demo členov EBA
 • 12:00 – 14:00 Kimono demo šou
 • 15:00 – 16:00 Suiseki demo Igor Barta
 • 17:00 – 18:00 Prezentácia knihy Aurelijusa Zykasa o Japonsku
 • 18:00 – 19:00 Super trio “AUN & HIDE” a tanečnica Miyuki Matsunaga

LITEXPO – Litovské výstavné a kongresové centrum

 • výstavný priestor cez 15.000 m2 (vnútri)
 • Parkovacia kapacita do 1000 áut
 • Catering

Ubytovanie

EUROPA CITY VILNIUS HOTEL

 • 3* moderný hotel v centre Vilniusu
 • 128 izieb
 • Hotelová reštaurácia Perfect
 • Fitness – Relax – Business centrum
 • Bezpečné parkovanie pre veľa áut a autobusov
 • Lokalita vedľa parlamentu, nových biznis centier, kultúrnych pamiatok a nočného života
 • Ideálna poloha ako sa dostať na hlavnú ulicu
 • Gediminas Avenue vzdialené pár minút chôdze
 • Ceny od 59 do 99 eur za izbu
 • Jedno a dvojposteľové izby

OSTATNÉ

Organizátor

Kestutis Ptakauskas
Bonsai representative of Lithuania and President of the Organizing Committee
Address: Ramybės str. 23 LT-62260, Alytus, Lithuania

Mob.: +370650 11290
E-mail: info@bonsai.lt
Website: www.bonsai.lt, www.bonsailithuania.com