fungovanie organizácie

HOSPODÁRENIE

Ekonomické a hospodárske výsledky

Slovenskej bonsajovej asociácie

Aktuálne pohyby 2022-2026

V tejto kategórii sa nachádzajú zápisnice zo stretnutí, finančné správy a iné oficiálne dokumenty obsahujúce rozhodnutia, dohody a plány vedenia asociácie

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2022

Po vzájomnej dohode členov SBA sa valné zhromaždenie konalo v sobotu, 28.5. 2022, po galavečeria odovzdávaní cien 19. Národnej výstavy bonsajov a suiseki, ktorá sa konala v dňoch 27. až29.5.2022. Výročný zjazd SBA otvoril a viedol prezident SBA Juraj Szabó. Za...

Finančná správa o hospodárení SBA za rok 2011

Príjmy v období: Členské: Hotovosť 235,00 € Na účet 580,00 € Iné príjmy: 2% z daní 988,32 € sponzorský dar Štefanovič (hotovosť) 100,18 € sponzorský dar mesto Komárno 250,00 € vrátený zostatok z NV Komárno 97,79 € bankové úroky 0,50 € vklad hotovosti z banky...

Stretnutie v Nitre 15.4.2011

1. národná výstava Norbert Németh informoval o priestoroch na NV – počet učební 3, steny sú biele. Cenu prenájmu je 400€. Je podpísaná zmluva s Dekanom Univerzity Jána Selyeho . Na žiadosť SBA bol zo strany mesta Komárno schválený príspevok na NV 2011, treba ešte...

Stretnutie v Svätom Jure 19.1.2011

Prítomní: Ivan Štefanovič Norbert Németh Štefan Káčer Martin Krivošík Magdaléna Hojstričová Dáša Hoďová Róbert Vaško Július Kolesár - prostredníctvom videohovoru Neprítomný: René Lempeľ Prerokovaný bol hlavný bod programu: Národná výstava SBA 2011, Komárno: Norbert...

Finančná správa o hospodárení SBA za obdobie 16.5.-31.12. 2010

Príjmy v období od 16.05.2010 do 31.12.2010 : Celkové príjmy SBA za obdobie 717,54€ Uhradené členské príspevky (6 členov) 65,00€ Iné príjmy 2% z daňových úradov 652,16€ Úroky v banke 0,38€   Výdavky v období od 16.05.2010 do 31.12.2010: Príspevok na vzdelávanie a...

Stretnutie na Planinke 19.6.2010

Prítomní: Ivan Štefanovič / IŠ Martin Krivošík / MK Robert Vaško / RV Norbert Németh / NN Magdaléna Hojstričová / MH Štefan Kačer / ŠK Peter Valent / PV Dáša Hoďová / DH PREZÍDIUM na svojej 1. schôdzi schválilo výdavok na dokúpenie bulletinu SBA vo výške 74,92€ za 15...

Finančná správa o hospodárení SBA za obdobie 1.1.-15.5. 2010

Príjmy v období : Celkové príjmy SBA za obdobie 1105,15€ Uhradené členské príspevky V hotovosti (8 členov) 85,00€ Na účet (65 členov) 750,00€ Iné príjmy Národná výstava – sponzor Rischer 150,00€ Národná výstava – sponzor Džadoň 50,00€ Ďalšie príjmy 70,00€ Úroky v...