Finančná správa o hospodárení SBA za obdobie 16.5.-31.12. 2010

Príjmy v období od 16.05.2010 do 31.12.2010 :

Celkové príjmy SBA za obdobie 717,54€
Uhradené členské príspevky (6 členov) 65,00€
Iné príjmy
2% z daňových úradov 652,16€
Úroky v banke 0,38€

 

Výdavky v období od 16.05.2010 do 31.12.2010:

Príspevok na vzdelávanie a rozvoj bonsajistiky 450,00€
Predĺženie registrácie domény bonsai-sba.sk 19,75€
Webhosting 79,83€
Poplatky banke 22,75€
Poštovné 3,20€
Celkové výdavky SBA za obdobie 575,53€

 

Finančné prostriedky k 31.12.2010 :

Bežný účet P.S. 16.05.2010 848,37€
Bežný účet K.S. 31.12.2010 990,38€
Pokladňa P.S. 16.05.2010 (záväzok voči Ivanovi Štefanovičovi) -93,32€
Pokladňa K.S. 31.12.2010 0,00€
Celkový zostatok finančných prostriedkov SBA 990,38€
zostatok záväzku voči I. Štefanovičovi 93,32€

 

V Bratislave 31.12.2010
Dáša Hoďová