Stretnutie v Nitre 15.4.2011

1. národná výstava

Norbert Németh informoval o priestoroch na NV – počet učební 3, steny sú biele. Cenu prenájmu je 400€.
Je podpísaná zmluva s Dekanom Univerzity Jána Selyeho .
Na žiadosť SBA bol zo strany mesta Komárno schválený príspevok na NV 2011, treba ešte podpísať zmluvu.
Program výstavy zabezpečený v prípade zmien dáme dopredu vedieť na stránke SBA.
Vytlačené sú plagáty aj s programom na NV, informačné materiály pre členov budú zasielané do konca apríla 2011 zároveň materiály budú vložené na stránku SBA na stiahnutie.
Na NV sa bude konať súťaž KUSAMONO v miske, ktorú členovia SBA obdržali na NV vo Svätom Jure.
Ďalej sa bude konať WORKSHOP s Milanom Rozkošom pre 4-6 účastníkov. Cena cca 20€

Tvarovanie: podľa programu György Rácz 4 a 5.6.2011, Peter Valent a Milan Roskoš 4.6.2011 René Lempeľ 5.6.2011.
Talent SBA bude v sobotu 4.6. 2011 hneď po otvorení výstavy o 11.00.

Prihlášky na NV budú zasielané Ivanovi.
Stretnutie prezídia s členmi SBA je plánované na nedeľu 9.30-11.00

Doriešiť (plátno, diplomy, rastliny, Galavečer, fotenie)

Prezídium v krátkom čase navštívi Dôstojnícky pavilón v Komárne za účelom obhliadky priestorov.

Vystavovať na NV v Komárne môžu len členovia SBA, bez ohľadu na to či sú zo Slovenska alebo z cudziny.

Zvoz na výstavu:
Východ zabezpečí René Lempeľ
Bratislava a Trnava si zabezpečí odvoz stromov.

Kronika SBA bude na NV v Komárne k nahliadnutiu.

2. Rôzne

Príspevok pre Petra Valenta(nový talent) na EBA do Nemecka 200 eur a 100 eur delegát. Delegátom bude René Lempeľ, avšak musí zverejniť na webe s akým stromom bude reprezentovať SR na EBA.