Stretnutie na Planinke 19.6.2010

Prítomní:

 • Ivan Štefanovič / IŠ
 • Martin Krivošík / MK
 • Robert Vaško / RV
 • Norbert Németh / NN
 • Magdaléna Hojstričová / MH
 • Štefan Kačer / ŠK
 • Peter Valent / PV
 • Dáša Hoďová / DH

PREZÍDIUM na svojej 1. schôdzi

 1. schválilo výdavok na dokúpenie bulletinu SBA vo výške 74,92€ za 15 ks / IŠ
 2. schválilo vyúčtovanie nákladov 8.národnej výstavy vo Sv. Jure / IŠ
 3. poverilo dokončením preregistrácie a oznámením o zmene stanov obč. združenia / IŠ
 4. odsúhlasilo jednorazový príspevok Trnavskému bonsaj klubu vo výške 200,- € na odmenu školiteľa
 5. odovzdalo platobnú a gridkartu účtu SBA a poverilo jej spravovaním / MH
 6. poverilo správcu webovej stránky vypracovaním návrhu na zmeny webových stránok SBA – termín do 09/2010 / PV
 7. navrhlo, aby menoslov a krátke CV členov prezídia SBA bol  dodaný správcovi webovej stránky PV / vloženie na webstránku + foto / IŠ
 8. poverilo moderovaním webových stránok v mene SBA / MK
 9. poverilo aktualizáciou zoznamu a zviditeľnením sponzorov SBA / IŠ, PV
 10. poverilo oslovením slovenských bonsaj klubov a ich aktualizáciou na webstránke SBA / IŠ, PV
 11. ukončiť na webstránke memoriál Zbohom Tibor / IŠ, PV
 12. poverilo vytipovaním predbežným naplánovaním ďalších národných výstav /Komárno, Holíč, Košice, Martin, Bratislava / IŠ
 13. poverilo predbežným zistením možností na uskutočnenie 9.národnej výstavy v Komárne / NN – termín do 26. 6 2010
 14. poverilo vypracovaním návrhu na zmenu formulárov na Národnú výstavu SBA / IŠ
 15. poverilo návrhom a neskorším vypracovaním propagačných kalendárikov SBA na r.2011 /ŠK
 16. odsúhlasilo systém jednorazových príspevkov na cestovné pre talenty roka – účasť na odbornom bonsaj workshope pred reprezentáciou na medzinárodných podujatiach
 17. uvažovalo o návrhu na novú kategorizáciu suiseki a o zaradení do programu národných výstav aj ukážky a návody na výrobu drevenej dajzy
 18. poverilo prevzatím zoznamu členov SBA od M.Šimkoviča / MH a predbežne navrhlo jeho zverejnenie na webstránke SBA /osobné odsúhlasenie každého člena SBA so zverejnením jeho údajov, obsah zoznamu- meno, priezvisko, mesto, klub/
 19. odsúhlasilo príspevok zástupcovi a delegátovi SBA na najbližšom zasadnutí EBA, výška príspevku sa upresní po oznámení predbežných nákladov na cestu
 20. poverilo vedením účtovníctva / DH
 21. poverilo vedením kroniky / RV.

Rôzne:

 1. MH informovala , že navštívila japonskú ambasádu so žiadosťou o finančný príspevok na zabezpečenie organizovania nasledujúcej Národnej výstavy.
 2. ŠK informoval o pripravovanom zájazde bratislavského Bonsaj klubu Danubius na Českú národnú výstavu do Prahy v dňoch 10.-.11.09.2010
 3. NN pozýval na podujatie Bonsaj klubu Komárno na návštevu maďarského bonsajového majstra pána Rácza
 4. IŠ zvolal ďalšiu schôdzu prezídia na 10.09.2010 v rámci zájazdu do Prahy.

 

Planinka 19.06.2010
Zapísala DH