Finančná správa o hospodárení SBA za rok 2011

Príjmy v období:

Členské:
Hotovosť 235,00 €
Na účet 580,00 €
Iné príjmy:
2% z daní 988,32 €
sponzorský dar Štefanovič (hotovosť) 100,18 €
sponzorský dar mesto Komárno 250,00 €
vrátený zostatok z NV Komárno 97,79 €
bankové úroky 0,50 €
vklad hotovosti z banky (hotovosť) 400,00 €
Spolu príjmy na účet 1916,61 €
Spolu príjmy v hotovosti 735,00 €
Spolu príjmy 2651,61 € 

 

Výdavky za obdobie:

Vrátený zostatok pôžičky Štefanovič (hotovosť) 93,32 €
Poplatky banke 60,90 €
Predĺženie domény bonsai-sba.sk 19,92 €
Webhosting 80,50 €
Poštovné (hotovosť) 59,80 €
EBA členské 179,00 €
Vrátenie pôžičky Štefanovič kolky – poplatky 76,82 €
Notársky úrad (hotovosť) 62,56 €
Vzdelávanie-honoráre školiteľov NV Komárno (hotovosť) 200,00 €
Príspevok na rozvoj bonsajistiky –doprava na NV (hotovosť) 50,00 €
Príspevok na vzdelávanie a rozvoj bonsajistiky – Školenie  Duseldorf, Plzeň 350,00 €
Príspevok na rozvoj bonsajistiky- nájomné NV 400,00 €
Výber hotovosti do pokladne 400,00 €
Výdavky NV Komárno (hotovosť) 171,53 €
Prevod zostatku z NV do banky (hotovosť) 97,79 €
Výdavky banka 1567,14 €
Výdavky pokladňa 735,00 €
Spolu výdavky za obdobie 2302,14 €

 

Finančné prostriedky k 31.12.2011

Bežný účet P.S. 01.01.2011 990,38 €
Bežný účet K.S. 31.12.2011 1339,85 €
Pokladňa P.S. 01.01.2011 0,00 €
Pokladňa K.S. 31.12.2011 0,00 €
Celkový zostatok finančných prostriedkov SBA 1339,85 €
 V Bratislave 31.12.2011
Dáša Hoďová