Danubius bonsai klub

Klub vznikol ako sekcia pri klube skalničkárov SZZ. K jeho osamostatneniu došlo na ustanovujúcej schôdzi 6. 1. 1988.

Ciele klubu:

  • združovať záujemcov o tvorbu bonsajov a pestovanie a tvarovanie stromov a tiež o tvorbu suiseki
  • zvyšovať teoretické a praktické vedomosti členov klubu v oblasti pestovania a tvarovania bonsajov ako i tvorbu suiseki
  • umožniť členom klubu prezentovať bonsaje a suiseki na klubových a iných výstavách

Činnosť klubu riadi výbor v zložení:

  • Ing. Ľudovít Husák, CSc., predseda
  • Dáša Hoďová
  • Magda Hojstričová

Info dodala : Ivana Hojstričová

Najbližšie stretnutie:
Klubové stretnutia sa uskutočňujú 1x do mesiaca (okrem mesiacov júl a august)
vždy poslednú stredu v mesiaci o 17.00 hodine
Dom kultúry CC Centrum, Bratislava – Petržalka, Jiráskova 1

Viac info na: www.bonsai-danubius.sk