Členský preukaz

Vzor preukazu člena SBA. Preukaz je vydaný s neobmedzenou platnosťou, no aktívnosť členstva v danom roku sa preveruje na základe čísla preukazu. Doručovaný je v dávkach, keď sa nazbiera dostatočný počet členov, pre ktorých treba vyrobiť kartu (typicky 2x ročne).

clenska karta