AKO DOŽIŤ DO STO ROKOV

“Žil kedysi cisár Huang Di. Bol od narodenia bystrý, od útlej mladosti výrečný, od rannej dospelosti múdry. Vyrastal v priamosti a vycibrenosti a keď dosiahol zrelý vek, vystúpil na cisársky trón.

Nebeskému majstrovi Qi Bo ( jednému zo svojich radcov ) povedal: -Rozprávali mi, že v dávnom staroveku sa človek dožíval sto rokov bez toho, aby jeho činnosť ochabla. Dnešní ľudia sú zoslabnutí už v päťdesiatke. Stalo sa tak zmenou epochy alebo chybou ľudí?”

Ako by sme dnes odpovedali na túto otázku položenú pred viac ako 2 500 rokmi? Trúfate si práve Vy v zdraví a vitalite dožiť sa vysokého veku? Ako sa cítite večer a potom ráno? Je vo Vás pokojné dobro a láska k ľuďom? A čo stres, únava, neistota, nespokojnosť a nespavosť? Nie ste už zasa prechladnutí? Zdá sa, že ľudstvo má po tisícročia rovnaké problémy, takže to nebude len tou dobou. Mnohí učenci rôznych dôb a kultúr tvrdili, že všetko, celý náš život, zdravie i choroby majú svoj základ a pôvod len v nás, hlboko vo vnútri.

A čo odpovedal nebeský majster Qi Bo svojmu cisárovi?

Nazrime do NEI JING  – klasického čínskeho diela:

“Naši predkovia, poslušní učeniu Tao sa stravovali primerane a chovali sa umiernene. Vyhýbali sa nadmernej záťaži, snažili sa neničiť si telo ani ducha, čo im dovoľovalo žiť celé jedno storočie. Mudrci v dávnom staroveku učili každého, aby sa včas vyvaroval neblahých vzruchov a škodlivých vplyvov ( vonkajších príčin ochorení ), aby udržoval svoju vrodenú energiu kľudom a sústredením v poslušnosti a svojho ducha držal ako sa patrí vo svojom vnútri tak, aby choroby nemohli nadobudnúť vrcholu. Obmedzením chúťok a skrotením rozmarov sa dostane srdcu kľudu a zbaví sa vzruchov, telo pracuje bez vyčerpania, životná energia má pravidelný tok a každý je spokojný.