Tvorivá dielňa Bratislava

Bonsajový klub „DANUBIUS“  Bratislava, usporiadal  25.3.2009 prvú tvorivú dielňu. Uskutočnila sa v priestoroch Domu kultúry CC Centrum, Bratislava – Petržalka, Jiráskova 3, svojou účasťou toto podujatie podporil  i  prezident SBA , svoje znalosti prišli ponúknuť aj:

  • Magdaléna Hojstričová – talent 2005
  • Ivana Hojstričová – talent 2006
  • Ivan Štefanovič – talent 2007
  • Peter Chrena
  • Dušan Finka

Tvorivá dielňa mala jednoduchý ale o to zaujímavejší program, hlavnou myšlienkou tejto dielne bolo tvarovanie.

Popri tvarovaní a sledovaní  tvarovania borievky pánom Kimurom, bola pripravená bonsaj a suiseki burza, kde boli na predaj mladšie i staršie semenáče, bonsajová a suiseki literatúra a suiseki p. Zágoršeka.

 

Borovica horská (Pinus mugo)- majiteľ Peter Gyurkovics – pomoc pri tvarovaní Peter Chrena.

 

Smrekovec opadavý  (Larix decidua) –  majiteľ Martin Benke,  pomoc pri tvarovaní Ivan Štefanovič.

 

Smrekovec opadavý  (Larix decidua) – majiteľ Magdaléna Hojstričová.

Borovica obyčajná (Pinus sylvestris) – majiteľka Ivana Hojstričová – strom vypestovaný zo semienka 15 rokov.

 

Lipa malolistá (Tilia cordata) – majiteľ  Dušan Finka.

Ostatné fotografie z tejto akcie už onedlho nájdete v galérii na týchto stránkach.

 

Marian Šimkovič