Správa o návšteve WBFF 2014

Milí priatelia WBFF,

dúfam, že si užívate krásnu jeseň (alebo jar ak ste z južnej pologule).

Minulý týždeň sme navštívili WBFF North America region (WBFF regiónu severnej Ameriky) ako propagáciu WBFF a WBC 2017.
Chceli by sme sa s Vami podeliť o zážitky s členmi WBFF z tejto oblasti.

11. septembra sme navštívili National Bonsai and Penjing Museum (národné múzeum bonsajov a penjingov) v National Arboretum (národn= arborétum) vo Washingtone DC. Tam sme stretli dôležitých členov NBF (US National Bonsai Foundation – národná bonsajová asociácia spojených štátov amerických).

O 14:00 sme mali v Yoshimura Center (jedno z kooperujúcich centier WBFF v USA) stretnutie s pani Solitou Rosadovou, riaditeľkou WBFF North America region a pánom Felixom Laughlinom, prezidentom North American Bonsai Federation (Severo-americká bonsajová federácia), bývalym prezidentom, prezidentom NBF a medzinárodných konzultácií WBFF pánom Jackom Susticom, pánom Chasom Rosadom a slečnou Mariou Fernandou Borrerovou. Prítomný bol aj tajomník NABF, pán Tom De Simone.

NABF prezentovalo“
– navrhovanú zmenu stanov WBFF ohľadne použitia názvu WBFF a loga. Požiadali sme sa pani Solitu Rosadovú o predloženie návrhu prezídiu WBFF na diskusiu.
– brožúru WBFF/NABF na získanie informácií a distribúciu

wbff_2014_1

13. septembra nás náš najlepší šofér, pán Jack Sustic, odviezol z New Hopev Pensilvánii do Rechesteru v New Yorku, aby sme sa zúčastnili 4. národnej výstavy spojených štátov amerických, ktorú podporuje WBFF.
Pani Rosadová zabezpečila spolu s organizátorom, pánom Williamom Valavanisom, aby bol pozvaný pán Fukuga a predniesol prejav počas banketu.
Pán Fukuga ako predseda WBFF hovoril o záujmoch WBFF a pozval všetkých na WBC 2017 v Saitame. Leták o tejto výstave bol rozdaný všetkým účastníkom.

14. septembra pani Rosadová znova zorganizovala zasadanie členov NABF a ostatných VIP priateľov North America region.
Využili sme túto príležitosť na propagáciu WBFF a WBC 2017. Nepozvali sme ich iba na výstavu, ale navrhli, nech zorganizujú zájazdy bonsajových skupín.
Úcastníci zasadania nám dali veľmi hodnotné rady ako WBFF môže propagovať WBFF a WBC po celom svete.
Napríklad:
– video na You Tube
– propagačné materiály pre ostatné skupiny, tlačené letáky, elektronické letáky pre ľudí, ktorý spomenú WBC 2017 v elektronických newsletteroch, na Facebook-u a pod.

Zároveň ponúkli pomoc s propagáciou WBFF a WBC 2017 a my sme boli vďačný za toto úspešné stretnutie s bonsajovými priateľmi zo severnej ameriky.

wbff_2014_2

wbff_2014_3

Chceli by sme poďakovať pani Solite Rosadovej za zorganizovanie stretnutí počas našej krátkej návštevy do USA, ktoré nám umožnili propagovať WBFF a WBC 2017 v severnej amerike.
Budúci mesiac navštívim Ázijsko-pacifický región WBFF na propagáciu WBFF a WBC 2017 a zúčastním sa Gand Indonesian Bonsai & Suiseki Exhibition (Veľkolepá výstava bonsajov a suiseki Indonézie).

Podpredsedkyňa WBFF, pani Iwasaki sa zúčastní International Art & Culture Biennale v Yogyakarte, takisto na propagáciu WBFF a WBC 2017.

„Svetový mier a priateľstvo pomocou bonsajov“

S pozdravom,
Jiro Fukuda, predseda WBFF
Naemi Iwasaki, podpredsedníčka WBFF
Hatsuji Kato, predseda WBC 2017