Organizácia

Slovenská bonsajová asociácia je občianske združenie založené 11.1. 2000. Jeho ciele sa nachádzajú tu, stanovy tu, história tu a výsledky práce členov tu. Do EBA bola SBA prijatá 1.6.2001 v Mníchove, kde ju zastupoval jej zakladateľ Cyril Tatranský.

Zápisnice zo stretnutí sa nachádzajú na tejto podstránke.

Nájdete nás aj na FacebookuTwittery a Google+.

Kontakt

sb_logo

Slovenská bonsajová asociácia
Galaktická č. 32
040 12 Košice

IČO

30869625

Banka

BBAN: 9465998 / 5200
IBAN: SK16 5200 0000 0000 0946 5998 

Email (spoločný pre prezidenta SBA aj správcu stránky)

info@bonsai-sba.sk (kontakt nie je určený na zasielanie ponúk alebo reklám)