Milan Rozkoš v Ksziaz 2013

Sledovať môjho kamaráta Milana pri tvarovaní je vždy zážitok. Napriek nezvyklému tvaru  východiskového stromu po krátkom preskúmaní začal Milan s  tvarovaním tisu. Strom bol oproti ostatným materiálom na tvarovanie menší, ale kto by si myslel , že na ňom bude málo práce, mýlil by sa. Najprv Milan odstránil nepotrebnú hmotu na tise a potom sa už v plnej miere venoval korune. V hornej časti stromu sa dlhý hlavný konár otočil do protismeru už pred tvarovaním a teda myšlienka majiteľa Piotra Czerniachowského bola jasná… Nebudem rušiť, predkladám niekoľko obrázkov a vy si užite tvarovačku až do konečného finále.