EBC 2018 v Arco – Program a reprezentácia

Od 4. do 6. mája 2018 sa uskutoční Európska bonsajová výstava (EBC – European Bonsai Convention). Zabezpečuje ju Talianska bonsajová asociácia (UBI – Unione Bonsaisti Italiani) a koná sa v Arco. Program aj cenník sa nachádza na web stránke klubu v Arco.

Každú krajinu môžu reprezentovať:

  1. 2 bonsaje (ak sa niektoré krajiny nezúčastnia, počet môže byť navýšený)
  2. súťažiaci v kategórii nových talentov (NTC – New Talent Contest)
  3. súťažiaci v kategórii profesionálov (Arco contest)
  4. delegát a rozhodca v NTC

Prezídium v zmysle stanov určilo reprezentantov v jednotlivých kategóriách nasledovne.

1. Bonsaje

Prezident SBA oslovil v prvom kole majiteľov ocenených stromov. Záujem s možnosťou dovozu stromu prejavili traja členovia. Prezídium následne vybralo tieto 2 stromy:

  1. Július Kolesár – Hrab obyčajný (6 za, 1 sa zdržal)
  2. Vladimír Kriško – Hrab kórejský (5 za, 1 sa zdržal, 1 hlasoval za iný strom)

2. Súťažiaci nových talentov

Reprezentovať bude výherca súťaže talentov z roku 2017 – Pavol Labun.

3. Súťažiaci v kategórii profesionálov

Tak ako v roku 2015, aj budúci rok sa koná súťaž profesionálov organizovaná klubom v Arco. Pred dvomi rokmi nás úspešne reprezentoval Milan Roskoš s Cyrilom Tatranským. Členovia prezídia v prvom kole navrhli bonsajistov, ktorí môžu patrične reprezentovať Slovensko. Navrhnutí boli René Lempeľ, Milan Roskoš a Juraj Szabó. Milan Roskoš sa nezúčastní výstavy.

Prezídium vybralo ako reprezentanta Juraja Szabóa (6 za, 1 sa zdržal).

4. Delegát a rozhodca

Prezídium vybralo zo svojich radov Vladimíra Kriška. Zároven ho určilo aj za porotcu (1 sa zdržal).