Členské na rok 2016

Pripomíname záujemcom o členstvo na rok 2016 a členom, ktorí si chcú členské predĺžiť na ďalší rok, že tak môžu urobiť za nasledovných podmienok. Upozorňujeme, že prezídium schválilo zvýšenie členského o 5 eur, tzn.:

  • predĺženie členského na ďalší rok 15 eur (pôvodne 10)
  • predĺženie členského pre dôchodcov 10 eur (pôvodne 5 eur)
  • noví členovia 15 eur (nezmenené)

Zvýšenie členského bolo témou viacerých stretnutí, prezídium k nemu nakoniec pristúpilo z nasledovných dôvodov:

  • zvýšenie úrovne – privolanie známych zahraničných lektorov na Národnú výstavu (nie ČR alebo SR)
  • podpora bonsajistiky – organizovanie akcií mimo Národnej výstavy
  • podpora bonsajistiky – poskytnutie príspevkov na akcie, ktoré neorganizuje SBA, no zúčastnia sa ich jej členovia
  • členské sa nezmenilo veľmi dlhú dobu a nereflektovalo zvýšenie cien na organizovanie akcií a chod organizácie

Informácie o tom prečo sa stať členom nájdete tu a výhodách pre členov tu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.